SIR22 Partner

ÅForsk Entreprenörsstipendium – ett stipendium om 200 000 kronor som delas ut till morgondagens mest lovande entreprenörer.  

Stiftelsen ÅForsk delar i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks årligen ut 10 stipendier i syfte att stötta entreprenörer att förverkliga sin affärsidé. En gemensam nämnare för stipendiaterna är att de driver nytänkande och spännande företag som utvecklats inom det akedeminära ekosystemet för innovation som inkubatorer, science parks eller innovationskontor vid högskolor och universitet. 
 
ÅForsk Entreprenörsstipendie delas ut av ÅForsk Stiftelsen under Sveriges Innovationsriksdag den 18 maj.