SIR22 Partner

Ignite Sweden

Sasan Shaba, COO & Director International Cooperation Ignite Sweden.

Ignite Sweden är ett nationellt program under Swedish Science Parks & Incubators (SISP) vars syfte är att öka kommersialiseringen av innovationer. Initiativet är samfinansierat av Vinnova och Energimyndigheten. Sedan 2017 har programmet skapat 4881 skräddarsydda matchade möten mellan 948 startups och 291 storbolag och offentlig sektor. Dessa möten har genererat över 350 konkreta kommersiella samarbeten.

Vilka utmaningar står ni inför framöver?
Tittar vi på utvecklingen i världen och våra hjärtefrågor så har vi några gemensamma utmaningar klimatförändringarna, den absolut största, samt de samhällsutmaningar som vi står inför. Vi har arbetat fokuserat med hållbarhet och vill vara med och bidra till att fler innovationer från startups och scaleups implementeras i samhället.

Vi berör många av FN:s globala mål, även om vissa motsäger sig varandra. Men om jag fick välja så är 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 och 15 de mest centrala. Även de andra berörs vi starkt av och blir en direkt positiv effekt av ovanstående när en satsning eller matchmaking blir lyckad.

Vad ser ni framemot inför SIR22?
Jag ser fram emot att nätverka och diskutera konkreta samarbeten för AB Sverige där fokus ligger på hur vi ser till att flera startup- och scaleup-innovationer implementeras i en snabbare takt med fokus på våra samhällsutmaningar. 
Arrangörer

Partners

Erfarenhetsutbyten genomförs med medel från