KEYNOTE SPEAKERS

till Sveriges Innovationsriksdag 2021. 

Matilda Ernkrans

Matilda Ernkrans är minister för högre utbildning och forskning och även rymdminister. Ernkrans har lång erfarenhet som riksdagsledamot och under den tiden har hon varit ordförande i både riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott och Utbildningsskott. Hon är ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län och sitter i Socialdemokraternas partistyrelse. Till riksdagens har hon nyligen lämnat regeringens forsknings- och innovationsproposition, Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. I propositionen föreslås satsningar för att bland annat möta stora samhällsutmaningar, stärka samverkan, den akademiska friheten och det livslånga lärandet.

Ibrahim Baylan

Ibrahim Baylan, näringsminister bland annat med ansvar för innovation och regeringens samverkansprogram. Näringslivet har en stor betydelse för grön omställning och digitalisering. En ny forsknings- och innovationsproposition har nyligen lämnats till riksdagen som lägger riktningen för kommande år och behovet att möta utpekade samhällsutmaningar, bland annat genom samverkan och innovation. 

Darja Isaksson

Darja Isaksson är generaldirektör för Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, och är medlem i regeringens nationella digitaliseringsråd. Som grundare av två företag har Darja Isaksson arbetat med affärs- och produktutveckling för kunder som Sony Ericsson, Ikea och Husqvarna. Hon har fungerat som rådgivare till statsministerns innovationsråd, blivit erkänd som en av Sveriges mest kraftfulla opinionsbildare av Veckans Affärer och utsågs till en av världens 100 mest inflytelserika personer inom digitalisering i offentlig sektor av webbplatsen Apolitical. 

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf är generaldirektör i Tillväxtverket sedan juni 2013, en myndighet under Näringsdepartementet. Hon är också ordförande i Riksgälden, ledamot av Svenska Post- och telestyrelsen, Stockholms universitet och i SU Holding/SU Inkubator. Tidigare har Gunilla Nordlöf varit Finansråd på Finansdepartementet och Näringsråd på Näringsdepartementet. Hon har också haft ett antal befattningar inom Ericsson-koncernen. Gunilla Nordlöf har en ekonomexamen från Stockholms universitet och har även studerat vid Linköpings tekniska högskola. 
Fotograf: Jenny Unnegård

Pia Sandvik

Pia Sandvik, vd för RISE Research Institutes of Sweden, är född i Ludvika och utbildad civilingenjör vid Linköpings universitet. Pia Sandvik är teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik och har tidigare bland annat arbetat som rektor vid Luleå tekniska universitet och som vd för Länsförsäkringar Jämtland. Pia Sandvik är ordförande i KTHs styrelse, vice ordförande i IVAs näringslivsråd samt ledamot i styrelserna för Almi Företagspartner AB och Entreprenörskapsforum.  

Robert Andrén

Robert Andren är generaldirektör på Energimyndigheten. Robert har arbetat statligt i över 25 år, varav snart 20 år som chef. Bland annat som departementsråd och enhetschef vid Jordbruks- respektive Landsbygdsdepartementen, Från 2015 var han departementsråd och chef för Energienheten vid dåvarande Miljö- och energidepartementet. Han har även varit länsråd vid Länsstyrelsen i Värmland under en period 

Lena Miranda

Lena Miranda är ordförande i Swedish Incubators & Science Parks och medlem av regeringens innovationsråd. Till vardags är hon verksam som vd för Linköping Science Park sedan 2014. Lena Miranda har både som entreprenör och som anställd anslutning till olika verksamheter inom it-branschen.Kristina Sundin Jonsson

Kristina Sundin Jonsson är kommundirektör i Skellefteå kommun och vd i Skellefteå Stadshuskoncernen. Kristina har flera nationella uppdrag. Hon är styrelseledamot i Inera AB, Kommuninvest samt Mistra Carbon Exits forskningsprogram. Hon är också sedan många år ordförande i kommundirektörsföreningen i Sverige.

Fredrik Fexe

Fredrik Fexe, tf VD på Business Sweden, har 20 års erfarenhet av handels- och investeringsfrämjande och varit den drivande kraften bakom många nyckelinitiativ i regeringens Export och Investeringsstrategi. Fredrik är chef för Business Swedens Affärsekosystem i Sverige och har haft ett antal chefsbefattningar inom organisationen, bland annat för verksamheten i Asien och som Handelssekreterare i Indien. Han har tidigare arbetat som managementkonsult på Ernst & Young och är utbildad civilekonom från Lunds Universitet samt har en MBA från University of British Columbia.

Klas Wåhlberg

Klas Wåhlberg är vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. Klas är utbildad civilingenjör vid Chalmers och har en bakgrund som bland annat Sverigechef för Bombardier Transportation, vd på Upplands lokaltrafik och marknads- och försäljningschef på ABB. Han är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien IVA,  styrelseledamot i SJ AB och är utsedd ledamot inom regeringens samverkansgrupp "Näringslivets digitala strukturomvandling


Johan Ödmark - Moderator

Johan Ödmark är vd på branschföreningen Swedish Incubators & Science Pars och har en bakgrund som vd för Stifelsen Electrum där han bland annat arbetade med Kista Science City och STING.  

Johnny Högberg - Moderator

Johnny Högberg är VD på Skellefteå Science City och har utvecklat bolaget sen starten 2015. Han har ett förflutet som kommundirektör samt utvecklingsledare för flertalet regionala och lokala utvecklings/näringslivssatsningar. 

Arrangörer

Partners

Erfarenhetsutbyte genomförs med medel från