SIR22 Partner

Mittuniversitetet

Johan Landström, Gruppledare, Mittuniversitetet, Miun Innovation.

Miun Innovation tillhör innovationskontoret Fyrklövern som är ett av Sveriges Innovationskontor. Vår roll är att stödja forskare och studenter i att nyttiggöra och kommersialisera forskningsbaserad kunskap både från Mittuniversitetets forskningsmiljöer och från idéer som föds hos studenter under deras studietid.

Vilka utmaningar står ni inför framöver?
För oss är hållbarhetsmålen en hygienfråga som måste uppfyllas för att de idéer vi jobbar med ska ha ett långsiktigt värde. Vi är övertygade om att forskningsbaserad kunskap genom studenter och forskare är en av nycklarna för att skapa en hållbar värld och framtid. Vår utmaning är att hitta rätt vägar och incitament för att möjliggöra vår övertygelse.

Då vår roll är att vara ett brett stöd kan vår verksamhet kopplas till flera av hållbarhetsmålen beroende på vilka vi träffar och inom vilka forskningsområden som hen arbetar med.

Vad ser ni fram emot inför SIR22?   
Framför allt att få träffas på riktigt. Nya tankar och idéer uppstår i relationen mellan människor.
Arrangörer

Partners

Erfarenhetsutbyten genomförs med medel från