Press

Du som arbetar för ett medieföretag kan ansöka om ackreditering hos Sveriges Innovationsriksdag. Även du som är frilansjournalist eller -fotograf kan beviljas ackreditering, förutsatt att du i huvudsak har journalistiska arbetsuppgifter.

Presskontakt

Ulrica Gellerstedt
Kommunikation- och pressansvarig
Sveriges Innovationsriksdag

ulrica.gellerstedt@sisp.se
Tel: +46 (0)72-511 92 73

OBS! Vår presservice riktar sig till den arbetande pressen, som vi med glädje försöker hjälpa på alla sätt. På begäran av våra utställare och samarbetspartners ackrediterar vi inte annonssäljare eller säljare av reklamtext och TV-medverkan.

Presskort krävs för ackreditering. Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag (SIR) är den svenska branschföreningen 
Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för SIR20, som arrangeras i Skellefteå – är den Nya Industrins Växtplats.


Arrangörer

Partners