På scenen under #SIR22


Annabel Aroka

Rising Stars

Annabel är Civilingenjör inom industriell ekonomi och har en master i data- och systemvetenskap från Stockholms Universitet. Idag jobbar hon på Dustin som en del i Axplores traineeprogram. Annabel är före detta styrelseledamot i BizMakers Skuggstyrelse. 

Anna Broeders

Spårledare för Erfarenhetsutbyte 1 - Talangattraktion och kompetensförsörjning.

Anna Broeders är Community & Employer Branding Manager på Linköping Science Park.
– I det här spåret kommer vi diskutera utmaningar och möjligheter med hur nutida samhällsförändringar påverkar behovet av kompetens.

Arianne Sundman

Kommunfullmäktiges ordförande, Sundsvalls Kommun

Cecilia Enerud

Ansvarig Besöksservice på Visit Sundsvall / Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Cecilia Enerud ansvarar för Visit Sundsvalls digitala och mobila besöksservice samt verkar för fler hållbara besöksmål i Sundsvall.
– Jag kommer att berätta om Sundsvall, om vår historia, nutid och framtid.

Darja Isaksson


Generaldirektör, Sveriges innovationsmyndighet Vinnova

Faduma Aden

Inclusion and Belonging Strategy Specialist, Spotify

Ansvarar för Spotifys arbete med mångfald, inkludering och tillhörighet i Norden samt globalt för ett av Spotifys största affärsområden. 

– Jag kommer ge inspirerande exempel på hur vi som ett snabbt växande globalt företag driver impact. Det finns lärdomar för alla organisationer att dra om att skapa ett mer hållbart och inkluderande samhälle och organisation, säger Faduma Aden.

Fredrik Blomquist

Spårledare för Erfarenhetsutbyte 2 - Innovationerna och den hållbara omställningen.

Fredrik Blomquist är grundare för Institute for Transition, Cirkulär Strategist och har bland annat initierat Ignite Public.

Hanna Jansson

Rising Stars

Hanna studerar tredje året Civilingenjör Interaktion och Design i Umeå och är styrelseledamot i BizMakers Skuggstyrelse. 

Hanna Wiljebrand

Spårledare för Erfarenhetsutbyte 1 - Talangattraktion och kompetensförsörjning

Hanna Wiljebrand är Program Manager för STEP - Startup Team Entrepreneurship Program, samt Project Manager för SIA - Sweden Innovation Arena - Tools for Business Developers.
- I passet kommer lära genom exempel från  lokal och regional nivå till nationella och internationella perspektiv kring att få talangförsörjning att fungera på riktigt.  

Johan Ödmark

VD SISP och moderator för SIR22
 
Johan Ödmark är vd för branschföreningen SISP. Han brinner för att inkubatorer och science parks ska bli självklara verktyg för näringsliv, lärosäten och offentlig sektor som vill accelerera innovation.

Hetast på Sveriges Innovationsriksdag 2022:
- Hur ser vi till att verkligen använda Sveriges innovationsmiljöer för att klara en hållbar omställning?

Jakob Lindvall

Spårledare för Erfarenhetsutbyte 3 - Att driva nationella program i lokala miljöer.

Jakob Lindvall är projektledare på SISP.
- Vi kommer att adressera samhällets behov av transformation på nationell nivå och hur behovet kan pådrivas av innovativa projekt som drivs i landets inkubatorer och science parks.

Klara Ördell

Rising Stars

Klara jobbar med hållbar affärsutveckling, hållbarhetskommunikation och varumärkesstrategi. Hon har studerat Kommunikation och PR på Mittuniversitetet samt Affärsutveckling på Hyper Island. Hon är styrelseledamot i BizMakers Skuggstyrelse. 

Kristian Wirsén

Spårledare för Erfarenhetsutbyte 4 - Hur ger vi tidiga idéer i svenska bolag rätt förutsättningar att växa och skala upp till svenska affärsframgångar?

Kristian Wirsén är entreprenör och konsult och arbetar på uppdrag av SISP med aktiviteter i nationella inkubatorprogrammet och med innovationssystemfrågor.
– Vi kommer att adressera utmaningen med att säkerställa rätt vägval när det kommer till att hantera en idébärares och entreprenörs intellektuella tillgångar under idéresan.

Kristina Enander

Affärsområdeschef, SCA Massa

Lena Miranda 

Spårledare för Erfarenhetsutbyte 6 - Så tar vi världen till Sverige – och innovationssverige ut i världen!

Lena Miranda är vd för Linköping Science Park och är även verksam i den internationella branschorganisationen för science parks, IASP.

Lisa Ericsson

Spårledare för Erfarenhetsutbyte 4 - Hur ger vi tidiga idéer i svenska bolag rätt förutsättningar att växa och skala upp till svenska affärsframgångar?

Lisa Ericsson är avdelningschef vid KTH innovation där forskare, studenter och anställd personal får rätt förutsättningar att utveckla och nyttiggöra innovativa lösningar på mänsklighetens utmaningar.

Maria Arneng  

Generalsekreterare för den ideella föreningen Hello World.

Verkar för att öppna dörren till digitalt skapande, teknik och innovation för fler – oavsett bakgrund och förutsättningar.

– Jag kommer att adressera vikten av att demokratisera tillgången på utbildning inom tech. Skaparna av våra digitala världar är en homogen grupp och vi behöver få en mångfald för att spegla användarna, säger Maria Arneng. 

Maria Olofsson

Spårledare för Erfarenhetsutbyte 5 - Så blir offentlig sektor världsmästare på digitalisering och hållbarhet.

Maria Olofsson är verksamhetsledare Uminova Innovation samt projektledare för samverkansprojektet Innovationskraft. Hon är även samt processledare hos Ignite Sweden.

Matts Nyman

VD BizMaker och moderator för SIR22

Pernilla Dahlman

Rådgivare inom innovation och hållbarhet med ett särskilt intresse för cirkulära affärsmodeller. 

Pernilla hjälper företag ska få in hållbarhetsfrågor på deras strategiska agenda genom att visa nya perspektiv och stötta i att sätta konkrets mål.

– Bland annat kommer jag lyfta tre superkrafter som jag ser att organisationer behöver för att vi ska lyckas leverera på våra globala hållbarhetsmål, säger Pernilla Dahlman. 

Regina Summer

Chief Strategy Officer International Collaboration, Vinnova

Regina Summer jobbar för att förverkliga Vinnovas internationella strategi genom att inventera och synka internationella satsningar samt föra dialog med aktörer i innovationsekosystemet för att bättre kunna arbeta tillsammans.

– Jag kommer att dela med mig om hur Vinnova arbetar med internationalisering och hur aktörer kan engagera sig i arbetet, säger Regina Summer. 

Rowan Conway

Professor inom strategisk design vid UCL.

Med mer än 15 års erfarenhet av att leda design- och innovationsprocesser har hon skapat och lett forskningsprogram inom framtidens arbete, samtalsdemokrati, cirkulär ekonomi samt teknik och samhälle.
 
– Min rubrik är Uppdragsorienterad innovation och hur innovationssverige kan anamma ett uppdragsdrivet förhållningssätt till innovation, säger Rowan Conway.   

Sara Hamlin

Spårledare för Erfarenhetsutbyte 2 - Innovationer och den hållbara omställningen.

Sara Hamlin är 
Head of Corporate Relations, Ignite Sweden.

Sasan Shaba

Spårledare för Erfarenhetsutbyte 6 - Så tar vi världen till Sverige - och innovationssverige ut i världen!

Sasan Shaba är COO & Director International Cooperation på Ignite Sweden.

Stina Haglund

Your Will

Hur kan vi utveckla organiseringar och främja innovation genom mångfald? Och hur nyttjar vi den kraft och kompetens som olika innebär?

– Jag kommer bland annat adressera hur dåliga vi är på att ta emot människor som är olika oss själva, säger Stina Haglund. 

Stina Lantz

Vice VD SISP och moderator för SIR22

Representant från Säkerhetspolisen


Säkerhetspolisen skyddar Sverige, svenska intressen, demokratin och medborgerliga fri- och rättigheter. Inom kontraspionaget handlar det om att förebygga spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet från främmande makt. 

Mikaela Färnqvist

Spårledare för Erfarenhetsutbyte 5 - Så blir offentlig sektor världsmästare på digitalisering och hållbarhet.

Mikaela Färnqvist är projektledare Ignite Public, Kista Science City.

- I passet kommer vi fördjupa oss i de insikter våra innovationsmiljöer samlat på sig om hur offentlig sektor kan samarbeta med startups för att öka digitaliserings- och hållbarhetstakten.