Temaspår Akademi

Tillsammans besöker vi Campus Skellefteå och lär oss mer om hur det kan komma sig att Norra Sverige år efter år ligger i toppen av EUs innovationsindex. 

Spännande forskningsområden

Vi får också möta några av Skellefteås starka och
internationellt ledande forskningsområden på Luleå tekniska universitet såsom träteknik, elkraft och distribuerade datasystem/spel som alla har alla stark koppling till det regionala näringslivet.
Forskningen, näringslivets och offentlig sektors nära samverkan har resulterat i stora och små innovationer som nu banar väg för att Skellefteå tar täten i omställningen till framtidens hållbara
och digitala samhälle.
 
I Temaspår Akademi medverkar:
Ida Lindh, Strategiskt ansvarig, Skellefteå
Pär Johansson, Chefsstrateg, LTU Business
Johan Frishammar, Professor i entreprenörskap och innovation, LTU
Pär Lärkeryd, VD, Norra Skogsägarna
Magnus Johansson, Projektledare, Goodbye Kansas
Christer Åhlund, Professor och ämnesföreträdare i distribuerande dator, LTU
Sarah Rönnberg, Docent och bitr.professor i elkraftteknik, LTU

I programmet besöker vi Temaspår Akademi och Offentlig Sektor efter lunch Konferensdag 1 den 4 november. Spåren går parallellt med varandra där hälften av gästerna börjar med Temaspår Akademi och övriga med Temaspår Offentlig Sektor för att sedan byta.Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag (SIR) är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för SIR20, som arrangeras i Skellefteå – är den Nya Industrins Växtplats.

Arrangörer

Partners