Temaspår Näringsliv

Sveriges framgång i den globala ekonomin bygger på tillit och samarbete mellan oss människor - i näringslivet, akademin och samhället. Tillsammans samskapar vi vårt innovationssystem. I detta pass delar vi några berättelser från verkligheten.

Vässa innovationskraften


Svensk industrihistoria skrivs just nu i Skellefteå. Detta innebär inte bara en möjlighet för näringslivet i hela regionen, utan för hela landet. Svensk industri behöver fortsätta vässa sin innovationskraft. Nya lösningar behöver utvecklas och nå ut på marknaden i en hastighet som aldrig förr.
 
Sveriges framgång i den globala ekonomin bygger på tillit och samarbete mellan oss människor - i näringslivet, akademin och samhället. Tillsammans samskapar vi vårt innovationssystem. I detta pass delar vi några berättelser från verkligheten.

I Temaspår Näringsliv medverkar:
Bo Normark, Industrial Strategy Executive, InnoEnergy
Christoffer Svanberg, Chief Communications Officer, Nodepole / CEO Skellefteå Kraft Industry Locations AB
Lisa Önnerlöv, Industrial Designer, Boliden
David Eriksson, Chief Creative Officer, North Kingdom Design & Communication AB

Temaspår Näringsliv börjar konferensdag 2, den 5 november. 


Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag (SIR) är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för SIR20, som arrangeras i Skellefteå – är den Nya Industrins Växtplats.

Arrangörer

Partners