SIR22 Partner

Patent- och registreringsverket

Johan Westberg, Strategisk samordnare Patent- och registreringsverket.

Patent- och registreringsverket verkar för att hela Sverige ska ha en god förståelse för hur medveten hantering av immateriella tillgångar och rättigheter kan stärka innovation och näringsliv.

Vilka utmaningar står ni inför framöver?
Vår utmaning framöver är att öka förståelsen kring hur immateriella tillgångar utvecklas och bör hanteras för att öka värden av innovation och företagande. Det kan handla om tillgångar i form av varumärken, design och datorprogram samt tekniska lösningar och forskningsresultat. Det är viktigt att forskare, företag och samhällen kan kontrollera sina rättigheter för att kunna dra nytta och kapitalisera utmaningsdriven innovation.

Medveten hantering av immateriella tillgångar och rättigheter är inte bara viktigt för näringslivet utan också för hela samhället. Det finns en tydlig koppling till FN:s globala mål genom att exempelvis säkerställa God Hälsa och Välmående genom patenträtt på forskningsresultat och Hållbar industri, Innovationer och Infrastruktur genom patenterade tekniska lösningar.

Vad ser ni framemot under SIR22?
Det ska bli intressant att diskutera med aktörer i innovationsstödsystemet om hur forskare och företag kan stöttas i att inhämta och utnyttja kunskap om de immateriella tillgångar som uppstår vid olika stadier i utvecklingen. 
Arrangörer

Partners

Erfarenhetsutbyten genomförs med medel från