SIR22 Partner

SCA

Magnus Wiström, Innovationschef SCA.

Den växande skogen är kärnan i SCA:s verksamhet. Kring den har de byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från deras egna och andras skogar. SCA skapar förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
 
Vilka utmaningar står ni inför framöver?
FN:s hållbarhetsmål har utgjort en viktig del i utvecklingen av SCA:s hållbarhetsplattform och vi bidrar direkt eller indirekt till samtliga mål. Som skogsbolag är vi en del av lösningen. Nu har vi satt ett nytt mål och ska öka SCA:s klimatnytta från 10 till 15 miljoner ton CO2 per år till 2030 (där basåret är 2019). Detta uppnår vi genom att binda CO-2 i våra skogar och genom att erbjuda produkter som ersätter fossilbaserade alternativ.

Vi jobbar också för en fossilfri värdekedja och har som mål att halvera de fossila utsläppen i värdekedjan till 2030. 100 procent av råvaran ska komma från ansvarsfullt skötta skogar rika på biologisk mångfald - idag och i framtiden.

Vi utmanar oss ständigt i vårt innovationsarbete med att ta fram nya och förbättrade processer och produkter med ökad kundnytta. En spännande utmaning som SCA nu står inför är att utveckla företagets möjligheter med digitalisering på bästa sätt. Vi jobbar med digitalisering inom både inom skogsbruket och produktionsenheterna för att bli mer resurseffektiva, hållbara och för att öka produktvärdet.

Vad ser ni fram emot inför SIR22?    
Vi ser fram emot att få välkomna representanter från hela innovationssverige till Sundsvall och SCA för intressanta möten och diskussioner. 




Arrangörer

Partners

Erfarenhetsutbyten genomförs med medel från