SIR22 Partner

Teknikföretagen 

Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning, & Teresa Jonek, expert forskning och innovation.

Teknikföretagen är den främsta företrädaren för svensk industri med uppdraget att ge företag bästa möjliga konkurrenskraft. Deras 4 300 medlemsföretag står för en tredjedel av Sveriges export. Medlemsföretagen är i alla storleksklasser och några av de största är Ericsson, Scania, AFRY, ABB och Volvo. De utvecklar varor och tjänster i världsklass och nästan all försäljning sker i global konkurrens. Samtidigt som de löser många av vår tids utmaningar skapar de även tillväxt och välstånd i Sverige.

Vilka utmaningar står ni inför framöver?
Sveriges konkurrensfördel är ett högteknologiskt kunnande. Många av våra medlemmar har svårt att hitta den kompetens de behöver för sin verksamhet och för att Sverige ska kunna vara världsledande inom nya teknikområden. Tillgång till rätt teknisk kompetens är helt avgörande för företagens möjligheter att växa och investera i Sverige.
 
Allt fler länder gör stora investeringar i teknikutveckling och innovationssystem för att ta ledande positioner. Om Sverige även framåt ska vara ledande i att utveckla ny teknologi och nya globalt framgångsrika företag för att klara av den gröna och digitala omställningen, måste staten öka investeringarna i forskning och innovation samt skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan start-ups och etablerade företag tvärs över branscher.

Vad ser ni framemot under SIR22?
SIR är en fantastisk mötesplats för Sveriges regionala innovationssystem där vi kan utbyta erfarenheter och lära av varandra under lättsamma former. Dessutom ska det bli jättekul att besöka Sundsvall!
Arrangörer

Partners

Erfarenhetsutbyten genomförs med medel från