SIR22 Partner

Vinnova   

Glenn Gran, områdesledare för Vinnovas område Ekosystem för innovativa företag.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova samlar företag, forskare, offentlig sektor, civilsamhället och allmänheten i en gemensam riktning för att tillsammans skapa den utveckling samhället behöver genom att öppna upp för innovation som gör skillnad för planeten och för Sveriges ekonomi och välstånd.

Vilka utmaningar står ni inför framöver?
Vi arbetar med att skapa en större kraftsamling genom våra tio områden där vi tar ett samlat grepp för att stimulera innovation i bred bemärkelse: fem samhällsutmaningar och fem innovationsförmågor. Där en av innovationsförmågorna är utvecklingen av koordinerade och effektiva ekosystem för innovativa företag.

Den systemomställning som krävs för nå FN globala mål kan endast ske genom en starkare mobilisering av hela innovationssverige och stärkta förutsättningar så att fler innovativa företag kan frodas och bidra till hållbar samhällsomställning. Vi ser en unik möjlighet just nu i att vi har enats kring vad vi vill åtgärda - världens största beställning på innovation brukar vi säga.

Vad ser ni framemot under SIR22?
Framför allt att få träffas igen! Givande samtal kring hur innovationssverige kan växla upp genom ökad samverkan och gemensamma mål.Arrangörer

Partners

Erfarenhetsutbyten genomförs med medel från