SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG 2024

13-15 MAJ, BODEN - LULEÅ


BILJETTER SLUTSÅLDA!


Sveriges främsta mötesplats för aktörer som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation och näringsliv.

Läs mer om Sveriges Innovationsriksdag här. 

Grön industrialisering – Framtidens samhälle

Nyindustrialisering och företagande - Så bygger vi framtidens hållbara samhälle Den gröna re-Industrialiseringen 

Utforska hur vi leder den gröna omställningen, hur tech och AI är möjliggörare och industrins roll i samhällsomställningen.

Innovation och Entreprenörskap 

På vilket sätt kan innovation forma framtidens hållbara samhällen och samtidigt säkra skyddet för svenska innovationer?

Mot en Hållbar Framtid

Genom konkreta exempel och diskussioner, ta reda på hur vi kan möta utmaningarna och säkerställa en lyckad omställning där startups och scalups spelar en avgörande roll.


#SIR24

Partners

Nätverkspartners

Arrangörer