OM SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG

#SIR22

Mötesplatsen för regional, nationell och global innovation

Sveriges Innovationsriksdag - SIR är den svenska branschföreningen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren adresserat utmaningar som innovations- och konkurrenskraft, cirkulär ekonomi och digital transformation. 

Urkraften, Tillväxten och Innovationerna


Välkommen till Sundsvall och Västernorrland

Under årets upplaga av Sveriges innovationsriksdag möts vi i den 400-åriga stenstaden med en unik historia - Sundsvall. Staden som en gång i tiden var Europas centrum för skogsindustri och idag en innovativ plats som skapar möjligheter för lokala och regionala lösningar på globala utmaningar att födas och bli verklighet.

Se BizMakers film om Sundsvall här.
Arrangörer

Partners

Erfarenhetsutbyten genomförs med medel från