Om Sveriges Innovationsriksdag

En regional, nationell och global mötesplats.

Sveriges Innovationsriksdag - SIR är den svenska branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årliga mötesarena. En händelse som samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala profiler inom innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar för att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och politik baserat på aktuella samhällsutmaningar.


Tema #SIR24

Grön industrialisering – framtidens samhälle

Nyindustrialisering och företagande - Så bygger vi framtidens hållbara samhälle 

Norra Sverige är inne i en världsunik samhällsomställning. Med 1400 miljarder kronor som investeras i förnybar energi, elektrifiering och grönt stål, förväntas Norr- och Västerbotten locka 100 000 nya invånare till år 2035 och skapa tiotusentals nya arbetstillfällen. I hjärtat av dessa expansiva regioner finner vi Boden och Luleå, som har en  central roll i den gröna globala samhällsomställningen. På bara 3-5 år ska dessa städer växa och utvecklas i en takt som normalt tar 20 år. Med enorma investeringar och en våg av nya jobb är det hög tid att hela Sverige samlas kring möjligheter och utmaningar kopplat till omställningsprocesserna. Det är nu vi har chansen. 

Innovation och entreprenörskap är avgörande framgångsfaktorer i den gröna samhällsomställningen. Hur kan Innovationssverige bidra? Hur bygger vi framtidens hållbara samhällen och ekosystem som kan möta utmaningarna i norra Sveriges gröna revolution?

Vi välkomnar dig att ta del av världens största testbädd för samhällsförändring och att vara en del av denna framtidssatsning under Sveriges Innovationsriksdag den 13-15 maj 2024 i Boden och Luleå. Tillsammans formar vi en bättre framtid och tar ett språng mot en hållbar och innovativ värld.

Nytt för 2024

SIR24 sätter tillsammans med Demo North Summit fokus på den gröna industriomställningen i norra Sverige genom två parallella mötesplatser. Sveriges Innovationsriksdag 13-15 maj och Demo North Summit 14-16 maj. För dig som besökare innebär det ökade möjligheter till kunskap och värdefulla nätverksmöjligheter då innovation möter affärsmöjligheter inom industri och energi, samhällsutveckling, och kompetensförsörjning.

Sveriges Innovationsriksdag 2024 arrangeras av SISP - Swedish Incubators & Science Parks, Boden Business Park och Luleå Science Park. 

Demo North Summit arrangeras av Invest in Norrbotten och är en internationell mötesplats där investerare och etablerare får möjlighet att träffa regionala aktörer och skapa förutsättningar för nya samarbeten och affärsmöjligheter. 

Medarrangörer till Sveriges Innovationsriksdag 2024

Boden Business Park

Boden Business Park - en mötesplats för människor med starka idéer. I våra lokaler finns cirka 70 företag fördelade på 15 000 kvadratmeter.Det är också platsen och organisationen för kommunens företagsutveckling. Området Boden Business Park växer ständigt med kontorsutrymmen, konferenslokaler, studentboende, hotell, restaurang och gym.


Luleå Science Park

Luleå Science Park - världens nordligaste Science Park - är en central plats för teknik, människor, kunskap och kreativitet. Luleå Science Park har cirka 1750 anställda inom 100 företag med hela världen som marknad. I centrum för vårt innovativa ekosystem finns Luleå tekniska universitet, Arctic Business Incubator och LTU Business.


Om Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är branschorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks. Medlemmarna utgör regionala innovationsmiljöer över hela landet. Sveriges inkubatorer och science parks stödjer tillväxtorienterade, innovativa företag, liksom etablerade industrier och offentlig sektor, för att utveckla ett hållbart samhälle genom innovation. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för att investera i tidiga stadier.