Om Sveriges Innovationsriksdag

En regional, nationell och global mötesplats.


Sveriges Innovationsriksdag - SIR är den svenska branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årliga mötesarena. En händelse som samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala profiler inom innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar för att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och politik baserat på aktuella samhällsutmaningar.

Nytt för 2024
SIR24 sätter tillsammans med Demo North Summit fokus på den gröna industriomställningen i norra Sverige genom två parallella mötesplatser. Sveriges Innovationsriksdag 13-15 maj och Demo North Summit 14-16 maj. För dig som besökare innebär det ökade möjligheter till kunskap och värdefulla nätverksmöjligheter då innovation möter affärsmöjligheter inom industri och energi, samhällsutveckling, och kompetensförsörjning.

Sveriges Innovationsriksdag 2024 arrangeras av SISP - Swedish Incubators & Science Parks, Boden Business Park och Luleå Science Park. 

Demo North Summit arrangeras av Invest in Norrbotten och är en internationell mötesplats där investerare och etablerare får möjlighet att träffa regionala aktörer och skapa förutsättningar för nya samarbeten och affärsmöjligheter. Om Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 63 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.

Medarrangörer till Sveriges Innovationsriksdag 2024

Boden Business Park

Boden Business Park - en mötesplats för människor med starka idéer. I våra lokaler finns cirka 70 företag fördelade på 15 000 kvadratmeter.Det är också platsen och organisationen för kommunens företagsutveckling. Området Boden Business Park växer ständigt med kontorsutrymmen, konferenslokaler, studentboende, hotell, restaurang och gym.


Luleå Science Park

Luleå Science Park - världens nordligaste Science Park - är en central plats för teknik, människor, kunskap och kreativitet. Luleå Science Park har cirka 1750 anställda inom 100 företag med hela världen som marknad. I centrum för vårt innovativa ekosystem finns Luleå tekniska universitet, Arctic Business Incubator och LTU Business.