Om Sveriges Innovationsriksdag

Temat för #SIR21, som arrangeras i Skellefteå – är den Nya Industrins Växtplats.


#SIR21

Sveriges Innovationsriksdag (SIR) är den svenska branschföreningen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för SIR21, som arrangeras i Skellefteå – är den Nya Industrins Växtplats.


Arrangörer

Partners