Om Sveriges Innovationsriksdag#SIR22

Sveriges Innovationsriksdag - SIR är den svenska branschföreningen
 SISP (Swedish Incubators & Science Parks) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren adresserat utmaningar som innovations- och konkurrenskraft, cirkulär ekonomi och digital transformation. 
Arrangörer 2021

Partners

Erfarenhetsutbyte genomförs med medel från