Den Nya Industrins Växtplats

Sveriges Innovationsriksdag - #SIR20 flyttas till 2021 på grund av Covid-19. Nytt datum: 21 – 22 april 2021. Läs mer om varför och hur detta påverkar din anmälan längre ner på sidan.

Den Nya Industrins Växtplats finns i framtidens nya och hållbara industri som har sin grund i tillgången till ren energi, innovationskraften hos människorna och Skellefteåregionens naturresurser – skogen, malmen och älven.

Sveriges Innovationsriksdag - #SIR20 flyttas till 2021 på grund av Covid-19. Nytt datum: 21 – 22 april 2021.

I samråd med flera av våra samarbetspartners har SISP tillsammans med den lokala arrangören Skellefteå Science City bestämt att pausa Sveriges Innovationsriksdag helt 2020. Det innebär att nästa SIR blir i Skellefteå 21 – 22 april 2021 med förkonferens för medlemmar 20 april, nästföljande innovationsriksdag planeras i Sundsvall 2022.

Utvecklingen de senaste veckorna och det helt förändrade läget i omvärlden har gjort att beslutet känns givet även om vi hade förhoppningen om att kunna genomföra SIR20. 

Vad händer nu?
Arbetet med att utveckla Sveriges Innovationsriksdag fortsätter. SIR är en höjdpunkt där vi samlar medlemmar, beslutsfattare, näringsliv, akademi och offentlig sektor för att tillsammans främja innovation och utveckling i Sverige. Eventet kommer att hållas som planerat på Scandic Skellefteå 21 – 22 april 2021 med förkonferens för medlemmar den 20 april. Fram till dess hittar vi andra sätt att samlas och idéutveckla gemensamt.   

Är du redan anmäld till SIR20?
Deltagaravgift som betalts till SIR20 kommer att återbetalas. Ny anmälan öppnar under hösten för SIR21. 

Återbetalning av sålda biljetter kommer ske på följande sätt: 

  • Betald faktura: vänligen maila med fakturanummer och bankgironummer för återbetalning. 
  • Ej betald faktura: krediteras och skickas ut via mail. 

Viktigt för dig som redan bokat hotell och resa
Se över bokningar av resa och hotell snarast då SISP inte ansvarar för detta.

Har du frågor? Kontakta:
Ulrica Gellerstedt
Communications Manager

Temaspår
Akademi
Temaspår
Näringsliv
Vi möts i Skellefteå
Ta del av historien bakom lösningarna som gjort framgången möjlig.
Temaspår
Offentlig sektor

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag (SIR) är den svenska branschföreningen 
Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för SIR20, som arrangeras i Skellefteå – är den Nya Industrins Växtplats.

Arrangörer

Partners