GLOBALA UTMANINGAR - LOKAL INNOVATIONSKRAFT - DEN NYA INDUSTRINS VÄXTPLATS 20 - 21 APRIL 2021

Den Nya Industrins Växtplats finns i framtidens nya och hållbara industri som har sin grund i tillgången till ren energi, innovationskraften hos människorna och Skellefteåregionens naturresurser – skogen, malmen och älven.

Boka in Sveriges Innovationsriksdag 20-21 april 2021 i kalendern redan nu!

Konferensen kommer att sändas digitalt från Skellefteå. Ett mer detaljerat program kommer inom kort.


Har du frågor? Maila då till:

Vi möts digitalt i Skellefteå
Ta del av historien bakom lösningarna som gjort framgången möjlig.

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag - SIR är den svenska branschföreningen
 SISP (Swedish Incubators & Science Parks) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren adresserat utmaningar som innovations- och konkurrenskraft, cirkulär ekonomi och digital transformation. Temat för SIR21 som arrangeras tillsammans med Skellefteå Science City är – Globala Utmaningar – Lokal Innovationskraft - Den Nya Industrins Växtplats.


Arrangörer

Partners