Den Nya Industrins Växtplats

21 - 23 april bjuder vi in till Sveriges innovationsriksdag 2020 i Skellefteå!

Den Nya Industrins Växtplats finns i framtidens nya och hållbara industri som har sin grund i tillgången till ren energi, innovationskraften hos människorna och Skellefteåregionens naturresurser – skogen, malmen och älven. 


Är du intresserad av att vara partner eller utställare under SIR20? 
Hör av dig till ulrica.gellerstedt@sisp.se

Tillsammans bygger vi morgondagens näringsliv

Hur kan vi gemensamt bidra till den nya industrins växtplats? Den frågan ställer vi oss under årets upplaga av Sveriges Innovationsriksdag. 


Skellefteå har de senaste åren gjort stort avtryck på det regionala, nationella och internationella innovationslandskapet. Här ges företagen mycket goda förutsättningar att utvecklas och växa tack vare stark innovationskraft, en tradition av entreprenörsskap och rika naturtillgångar. Tillsammans med framåtanda, ny teknik och digitalisering skapas här framtidens nya och hållbara industrier. 

Under Sveriges Innovationsriksdag, #SIR20 får du ta del av historien bakom lösningarna som gjort framgången möjlig. Se fantastiska exempel på vad inkubatorer och science parks i hela landet bidrar med. Hur vi kan nå de globala hållbarhetsmålen genom samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv samtidigt som vi främjar utveckling av små innovativa bolag. Se vår film här.

Vi önskar dig varmt välkommen till Skellefteå och Den Nya Industrins Växtplats!


VIKTIG INFORMATION
Det är begränsat antal avgångar till Skellefteå så vi rekommenderar starkt att boka resan i direkt anslutning till anmälan. Allt detta hittas under sidan Praktiskt. Här hittar du även bokningskoder för dig som önskar logi.

Temaspår
Akademi
Temaspår
Näringsliv
Vi möts i Skellefteå
Ta del av historien bakom lösningarna som gjort framgången möjlig.
Temaspår
Offentlig sektor

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag (SIR) är den svenska branschföreningen 
Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för SIR20, som arrangeras i Skellefteå – är den Nya Industrins Växtplats.

Arrangörer

Partners