SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG 2022

SAVE THE DATE
17 - 19 maj 2022 i Sundsvall 
Ta del av historien bakom lösningarna som gjort framgången möjlig.
Vi ses i Sundsvall


Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag - SIR är den svenska branschföreningen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren adresserat utmaningar som innovations- och konkurrenskraft, cirkulär ekonomi och digital transformation. 


Arrangörer