SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG 2022

17 - 19 maj 2022 i Sundsvall

URKRAFTEN, TILLVÄXTEN & INNOVATIONERNA

Hur kan etablerade företag och organisationer dra nytta av startups och scaleups i förändringsresan? På vilka sätt kan forskning och utbildning bidra till nya innovationer och företag? Hur hittar vi rätt kompetens för tillväxt i en stenhård nationell och global konkurrens? 

Västernorrland – navet för den skogsnäring som bidragit till Sveriges internationella position och tillväxt. Här skapar teknisk utveckling nya möjligheter för investeringar och storskaliga etableringar. En tydlig röd tråd sträcker sig från urkraften i form av sol, skog, vind och vatten, genom utveckling som skapar ett nytt sorts arbetsliv och till slut leder fram till en hållbar omställning av samhället. Det sker i Sundsvall och på en rad andra platser långt från storstäderna.

Dessa och andra frågor om hur vi möter framtidens avgörande utmaningar med den innovationskraft som finns diskuterar vi tillsammans under Sveriges Innovationsriksdag 2022.

Varmt välkommen till Västernorrland och Sundsvalls kreativa centrum Grönborg 17-19 maj!
Storgatan 73, Sundsvall.Gällande covid-19, vi följer de restriktioner som finns och planerar för ett fysikt event.

På scenen under SIR22


Rowan Conway

Pernilla Dahlman

Maria Arneng

Stina Haglund

Faduma Aden

Regina Summer

Anna Broeders

Utdelning av ÅForsk Entreprenörsstipendie under SIR22

Stiftelsen ÅForsk delar i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks årligen ut 10 stipendier i syfte att stötta entreprenörer att förverkliga sin affärsidé. Årets stipendiater arbetar med innovationer inom bland annat cybersäkerhet, miljö, agrotech, vatten, energi och biomaterial.
 
ÅForsk Entreprenörsstipendie delas ut av ÅForsk Stiftelsen under Sveriges Innovationsriksdag den 18 maj.

Arrangörer

Partners

Erfarenhetsutbyten genomförs med medel från