Den Nya Industrins Växtplats

Sveriges Innovationsriksdag - #SIR20 flyttas till 2021 på grund av Covid-19. Nytt datum: 20 – 21 april 2021.

Den Nya Industrins Växtplats finns i framtidens nya och hållbara industri som har sin grund i tillgången till ren energi, innovationskraften hos människorna och Skellefteåregionens naturresurser – skogen, malmen och älven.

Sveriges Innovationsriksdag flyttas till 2021 på grund av Covid-19. Nytt datum: 20 – 21 april 2021.

I samråd med flera av våra samarbetspartners har SISP tillsammans med den lokala arrangören Skellefteå Science City bestämt att pausa Sveriges Innovationsriksdag helt 2020. Det innebär att nästa SIR blir i Skellefteå 20 – 21 april 2021. Nästföljande innovationsriksdag planeras i Sundsvall 2022.Har du frågor? Kontakta:
Ulrica Gellerstedt
Communications Manager

Vi möts i Skellefteå
Ta del av historien bakom lösningarna som gjort framgången möjlig.

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag (SIR) är den svenska branschföreningen 
SISP (Swedish Incubators & Science Parks) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för SIR21, som arrangeras i Skellefteå – är den Nya Industrins Växtplats.

Arrangörer

Partners