GLOBALA UTMANINGAR - LOKAL INNOVATIONSKRAFT - DEN NYA INDUSTRINS VÄXTPLATS 20 - 21 APRIL 2021

Tack till alla deltagare, partners och medverkande för ett fantastiskt SIR21. Vi ses i Sundsvall våren 2022!
Vi möts digitalt i Skellefteå
Ta del av historien bakom lösningarna som gjort framgången möjlig.


Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag - SIR är den svenska branschföreningen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren adresserat utmaningar som innovations- och konkurrenskraft, cirkulär ekonomi och digital transformation. Temat för SIR21 som arrangeras tillsammans med Skellefteå Science City är – Globala Utmaningar – Lokal Innovationskraft - Den Nya Industrins Växtplats.


Arrangörer

Partners

Erfarenhetsutbyte genomförs med medel från