Partners till #SIR24

Vi är stolta över att presentera våra partners för Sveriges Innovationsriksdag 2024, SIR24! Tillsammans är de med och skapa arenan för att diskutera och utbyta erfarenheter inom årets huvudtema "Grön industrialisering – framtidens samhälle: Nyindustrialisering och företagande - Så bygger vi framtidens hållbara samhälle." 

Partners

Nätverkspartners