SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG

Programmet uppdateras löpande. 

Dag 1

Varmt välkommen till SIR24!

Välkommen till Sveriges Innovationsriksdags första dag!
Vi inleder med att lägga en god grund för resten av veckan. En möjlighet att bekanta sig med varandra, med platsen och med årets tema. Vi får bland annat ta del av spännande platsbesök där de stora investeringarna görs och det samhälle där 100 000 fler människor inom en tioårsperiod ska arbeta, bo och leva. Dagen kommer bjuda på flera informella och formella nätverksmöjligheter, rundabordssamtal och policydiskussioner, samt matchmakingövningar mellan besökare. Vi avslutar dagen med en informell middag och mingel. 

Program dag 1
Dag 1 - 13 maj
14.00
Boden Business Park

Varmt välkomna till Boden och SIR24!

SIR24 tar sitt avstamp i Boden och på Boden Business Park. En spännande miljö där starka idéer och innovationskraft står i centrum för en historisk samhällsomställning och en grön industriell revolution.

Under denna dag i Boden börjar vi resan i nutid och avslutar i dåtid. H2 Green Steels etablering är inledningen på en ny epok och det största som hänt sedan byggandet av Bodens fästning i början av 1900-talet. 

I Boden ser man möjligheter i det nära resurssmarta och cirkulära som driver utvecklingen av en kontrastrik livsmiljö rustat för framtidens utmaningar, med smarta och hållbara lösningar för kommande generationer att vidareutveckla.


14.30-15.50 Valbara pass
Dag 1 - 13 maj
14.30-15.50
Boden Business Park

Valbara pass

Välj mellan två parallellt hållna pass. Du väljer fritt vilket pass du vill delta på. 

Pass 1 - Regional kraftsamling

Hur kraftsamlar vi regionalt för att möta kritiska samhällsutmaningar i vår närmiljö såväl som bidra på den globala arenan? Vilka samverkansplattformar och innovationsarenor kan nyttjas för att kraftsamla regionalt i en gemensam strävan efter att förändra hela system? Ett pass fullt av goda exempel av regional kraftsamling i den gröna omställningen.

Pass 2 - Trend- och omvärldsspaning om platsutveckling

Detta pass genomförs tillsammans med Placebrander AB. Lyssna till en inspirerande trend- och omvärldsspaning om vad som skapar attraktionskraft på en plats, essentiella beståndsdelar och vilka aktörer som faktiskt är med och driver utvecklingen framåt. Med konkreta exempel drar vi lärdomar och blickar tillsammans in i framtiden utifrån en rad olika scenarion. 

Tech visits
Dag 1 - 13 maj
16.00-18.00
Boden med omnejd

Tech visits 

Ta del av spännande platsbesök i Boden med omnejd där stora gröna investeringarna görs och där arbetet för att rusta samhällen inför en enorm befolkningsökning är i full gång. Mer information om tech visits kommer. 

 

Dag 1 - 13 maj
18.30-20.30
Boden

Mingelmiddag 

Som avslutning på dagen öppnar vi dörren till Sveriges mest hemlighållna historia där du tas med på en resa genom tidens ström. Här minglar du i gott sällskap med god mat och dryck. Vi åker gemensamt tillbaka till Luleå på kvällen. Ta gärna med en extra tröja och ett par bekväma skor, det görs inget stopp på hotellet innan middagen.