SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG

Dag 1

Varmt välkommen till SIR24 och världens största testbädd för samhällsförändring

Välkommen till Sveriges Innovationsriksdags första dag! Vi inleder med att lägga en god grund för resten av veckan. En möjlighet att bekanta sig med varandra, med platsen och med årets tema. Vi får bland annat ta del av spännande platsbesök där de stora investeringarna görs och det samhälle där 100 000 fler människor inom en tioårsperiod ska arbeta, bo och leva. Dagen kommer bjuda på flera informella och formella nätverksmöjligheter, rundabordssamtal och policydiskussioner, samt matchmakingövningar mellan besökare. Vi avslutar dagen men en informell middag och mingel.