SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG

Plats: Verkstan - Teknikvägen 15,  961 50 Boden
OBS - Mingelmiddagen hålls på Bodens Fästning, Rödbergsfortet 961 44 Boden

Programmet uppdateras löpande. 

Dag 1

Varmt välkommen till SIR24!

Välkommen till Sveriges Innovationsriksdags första dag! 
Vi inleder i Boden med att lägga en god grund för resten av veckan. En möjlighet att bekanta sig med varandra, med platsen och med årets tema. Vi får bland annat ta del av spännande platsbesök där de stora investeringarna görs och det samhälle där 100 000 fler människor inom en tioårsperiod ska arbeta, bo och leva. Dagen kommer bjuda på flera informella och formella nätverksmöjligheter, rundabordssamtal och policydiskussioner, samt matchmakingövningar mellan besökare. Vi avslutar dagen med en informell middag och mingel. 

Program dag 1
Dag 1 - 13 maj
14.00
Huvudscenen - Ljusgården - Boden Business Park

Varmt välkomna till Boden och SIR24!

SIR24 tar sitt avstamp i Boden och på Boden Business Park. En spännande miljö där starka idéer och innovationskraft står i centrum för en historisk samhällsomställning och en grön industriell revolution.

Under denna dag i Boden börjar vi resan i nutid och avslutar i dåtid. H2 Green Steels etablering är inledningen på en ny epok och det största som hänt sedan byggandet av Bodens fästning i början av 1900-talet.

I Boden ser man möjligheter i det nära resurssmarta och cirkulära som driver utvecklingen av en kontrastrik livsmiljö rustat för framtidens utmaningar, med smarta och hållbara lösningar för kommande generationer att vidareutveckla.

Medverkande
Stina Lantz, VD SISP
Thomas Fägerman, VD Boden Business Park
Sara Json Lindmark, VD Luleå Science Park
Claes Nordmark (S), Kommunstyrelsens ordförande, Boden. 


14.30-15.50 Valbara pass
Dag 1 - 13 maj
14.30-15.50
Lokal under respektive pass

Valbara pass

Välkommen till dessa öppna och lärorika pass där vi delar erfarenheter om aktuella utmaningar. Här samlas nyckelpersoner från innovationsekosystemet tillsammans med partners och experter för att belysa hur vi genom innovation kan bidra till att lösa samhällsutmaningarna.

Välj vilket pass du vill delta i. 

Pass 1 - Regional kraftsamling

Lokal: Huvudscenen - Ljusgården

Hur kraftsamlar vi regionalt för att möta kritiska samhällsutmaningar i vår närmiljö såväl som bidra på den globala arenan? Vilka samverkansplattformar och innovationsarenor kan nyttjas för att kraftsamla regionalt i en gemensam strävan efter att förändra hela system? Ett pass fullt av goda exempel av regional kraftsamling i den gröna omställningen. Vi får bland annat ta del av hur man jobbat med frågorna i Skellefteå i kraftsamlingen runt Northvolt samt i Borås kring satsningen Textile Movement.

Medverkande:
Lena Miranda, VD, Linköping Science Park
Angelica Ekholm, VD, Dalarna Science Park
Matts Nyman VD, BizMaker
Louise Östlund, VD, Kalmar Science Park
Magnus Bårdén, VD, Compare
Niklas Tideklev, Strateg innovation och näringsliv, Region Östergötland
Erik Bresky,  VD Science Park Borås och Smart Textiles
 
Passet modereras av: Jakob Lindvall, SISP
Sidekick: Clara Leandersson, Ramböll

Pass 2 - Trend- och omvärldsspaning om platsutveckling

Lokal: Älven
 

Detta pass genomförs tillsammans med Placebrander AB.

Lyssna till en inspirerande trend- och omvärldsspaning om vad som skapar attraktionskraft på en plats, essentiella beståndsdelar och vilka aktörer som faktiskt är med och driver utvecklingen framåt. Med konkreta exempel drar vi lärdomar och blickar tillsammans in i framtiden utifrån en rad olika scenarion.

Passet modereras av:
Anna Österlund, VD Placebrander

Tech visits
Dag 1 - 13 maj
16.00-18.00
Huvudscenen - Ljusgården

Tech visits/rundtur Boden 

Ta del av spännande platsbesök i Boden med omnejd där stora gröna investeringarna görs och där 100 000 fler människor inom en tioårsperiod ska arbeta, bo och leva. 

 

Dag 1 - 13 maj
18.30-20.30
Bodens Fästning, Rödbergsfortet 961 44 Boden

Mingelmiddag 

Som avslutning på dagen öppnar vi dörren till Sveriges mest hemlighållna historia där du tas med på en resa genom tidens ström. Här minglar du i gott sällskap med god mat och dryck. Vi åker gemensamt tillbaka till Luleå på kvällen. Ta gärna med en extra tröja och ett par bekväma skor, det görs inget stopp på hotellet innan middagen.