SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG - Dag 2

Programmet uppdateras löpande. 

09.00
Dag 2 - 14 maj
09.00-09.30
Stora scenen

Invigning av Sveriges Innovationsriksdag 2024!

Varmt välkommen till dag 2 av Sveriges innovationsriksdag!


Dag 2 - 14 maj
09.30-10.30
Stora scenen

Världens största testbädd för samhällsomställning

Världens största testbädd för samhällsförändring hittar vi i hjärtat av Norrbotten – i Luleå och Boden. Med 1400 miljarder kronor som investeras i förnybar energi, elektrifiering och grönt stål står regionen inför en enorm omvandling som förväntas locka 100 000 nya invånare till år 2035 och skapa tiotusentals nya arbetstillfällen.

Hur leder man en sådan stor transformation? Hur får man samhällsutvecklingen att gå i samma takt som etableringarna och investeringarna i grön teknik, infrastruktur och industri?

Tillsammans med Peter Larsson, nationell samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige, bjuds vi in att bli en del av den framtidssatsning som nu är i gång.

10.40-11.00 Mingelfika
Dag 2 - 14 maj
11.00-12.00
Stora scenen

Att leda den gröna omställningen 

Med avstamp i passet innan zoomar vi ut till ett bredare perspektiv. Att leda ett land och ett regionalt ekosystem genom transformation och framåt i den hållbara omställningen kräver ett modigt ledarskap och en förmåga att leda i mellanrummen. Tillsammans blickar vi ut mot omvärlden och spanar mot framtiden. 

12.00-13.00 Lunch
Dag 2 - 14 maj
13.00-14.15
Se specifika salar för samtliga pass

Valbara pass

Välkomna till öppna och lärorika pass där vi delar erfarenheter om aktuella utmaningar. Ta del av vägledande exempel från nyckelpersoner inom vårt innovationsekosystem som belyser hur vi genom innovation kan göra positiva avtryck. 

Välj ett av tre parallella pass att delta i. 

Pass 1 - Hur skyddar vi våra svenska innovationer?

Forskning och innovation stärker Sveriges globala position, vår nationella säkerhet och strategiska förmågor, men om vi inte vet hur vi bäst skyddar våra immateriella tillgångar kan forskning och innovation hamna i fel händer. 

Vad kan startups göra för att skydda sina innovationer vid nya investeringar? Och hur skyddas nya idéer inom forsknings- och innovationsmiljöer från infiltration och tech-spioneri? 

Under detta pass belyser vi vikten av att öka vår förståelse för hur nya idéer inom forsknings- och innovationsmiljöer bäst skyddas från infiltration och tech-spionage. 

Passet genomförs tillsammans med PRV, Patent- och registreringsverket.

Pass 2 - Samhällsinnovation på den regionala arenan

Trenden är tydlig: allt fler aktörer i innovationsmiljöer får uppdrag kopplade till regional omställning. Där innovationsstödjande aktörer så som exempelvis science parks och kluster axlar drivande roller för samhällsförändring i linje med regionala hållbarhetsmål. 

Pass 3 - Från Sverige till Världen: Attrahera Kapital till Climate Tech & Sustain Tech Startups!

Sverige är en betydande global aktör inom sustain tech och climate tech där modiga investeringar i ett tidigt skede har en avgörande betydelse för startups möjlighet till god tillväxt.

Under passet möts vi i frågan om hur vi effektivt kan paketera och presentera svenska startups för att attrahera nödvändiga investeringar i ett tidigt skede. Samt vad vi som innovationsstödsystemet kan göra för att navigera enskilda bolag genom för internationella investeringsprocesser.

Detta pass genomförs tillsammans med Wellstreet. 

Pass 4 – Framtida energisystem och innovativa lösningar

I detta pass fördjupar vi oss i energifrågan och hur vi kan säkerställa att de innovativa lösningar som krävs för ett hållbart framtida energisystem och energianvändning får möjlighet att utvecklas, testas och används fullskaligt. 

14.15-14.45 Mingelfika
Dag 2 - 14 maj
14.45-15.45
Se specifika salar för samtliga pass

Valbara pass

Välkomna till öppna och lärorika pass där vi delar erfarenheter om aktuella utmaningar. Ta del av vägledande exempel från nyckelpersoner inom vårt innovationsekosystem.

Välj ett av tre parallella pass att delta i. 

Pass 1 - Tech och AI som möjliggörare för (grön) omställning 

Hur kan AI och ny teknik möjliggöra en snabbare grön omställning? 

Mer information kommer. 

Pass 2 - Försvarsindustrin som marknad för svenska startups 

Det globala säkerhetsläget och Sveriges NATO-ansökan har gett försvarsindustrin en skjuts och efterfrågan på nya innovativa lösningar öppnar upp en stark marknad för svenska startups. 

Pass 3 - Mer information kommer.

Mer information kommer.

Dag 2 - 14 maj
16.00-17.30
Stora scenen

Startups och scaleups – nyckelaktörer i den gröna omställningen 

Med rätt satsningar skulle Sverige och Norden kunna bli ett Silicon Valley inom hållbarhet och skapa 400 000 tusen nya arbetstillfällen. Det skriver konsultbolaget McKinsey i en nyligen publicerad rapport.

I det här blocket adresserar vi i den kraftsamling som krävs för att intensifiera samarbeten inom akademi, industri, startups och offentlig sektor för att driva på den gröna omställningen. Hur kan det svenska innovationsekosystemet samlas för att stötta startups och scaleups som nyckelaktörer i den brådskande gröna omställningen? Vilka medel och stödsystem krävs för att Sverige fortsatt ska kunna hålla den globala taktpinnen för framtidsdriven innovation? 

19.00 Sveriges Innovationsriksdags årliga middag
Dag 2 - 14 maj
19.00 - sent
Alcatraz - Luleå

SIR24 Middag

Varmt välkommen till Sveriges Innovationsriksdags årliga middag!

Vi bjuder in till en fantastisk kväll med musik, underhållning och god mat! Kom och njut i sällskap med nya och gamla vänner.