SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG - Dag 2

Plats: Kulturens Hus, Skeppsbrogatan 17, 972 31 Luleå 

Programmet uppdateras löpande. 

07.45
Dag 2 - 14 maj
07.45-08.45
Utanför ingången till Kulturens hus, Luleå

Morgonpromenad med guidning om Luleå Industripark

Promenad till Södra Hamn där Roger Tuomas, Etableringschef Luleå Business Region berättar om epicentrum för den gröna omställningen där över 70 miljarder i investeras.

Luleå Industripark är navet för de enorma satsningar som sker i norr, hamnen är logistiknavet och det industriella kluster som nu växer fram i nära samverkan med Luleå tekniska universitet skapar ett ”silicon valley” för grön teknik och fossilfri industri. Luleå hamn kommer att bli den näst största hamnen i Sverige tack vare den gröna industriomställningen. Det industriella klustret består idag av LKAB, SSAB, Malmporten, Talga, Power2earth och Uniper. Luleå kommun äger och utvecklar Luleå Industripark i nära samarbete med näringsliv och universitet.

Ingen anmälan behövs - Varmt välkommen att följa med på denna resa!


09.00
Dag 2 - 14 maj
09.00-09.30
Huvudscenen - Stora Salen

Invigning av Sveriges Innovationsriksdag 2024!

Varmt välkommen till dag 2 av Sveriges innovationsriksdag!

Medverkande
Daniel Vencu Velasquez Castro, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Näringsutskottet

Catarina Rolfsdotter-Jansson
Moderator
Dag 2 - 14 maj
09.30-10.40
Huvudscenen - Stora Salen

Världens största testbädd för samhällsomställning

Världens största testbädd för samhällsförändring hittar vi i hjärtat av Norrbotten – i Luleå och Boden. Med 1400 miljarder kronor som investeras i förnybar energi, elektrifiering och grönt stål står regionen inför en enorm omvandling som förväntas locka 100 000 nya invånare till år 2035 och skapa tiotusentals nya arbetstillfällen.

Hur leder man en sådan stor transformation? Hur får man samhällsutvecklingen att gå i samma takt som etableringarna och investeringarna i grön teknik, infrastruktur och industri?

Tillsammans med Peter Larsson, nationell samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige, bjuds vi in att bli en del av den framtidssatsning som nu är i gång.

Keynote Speaker
Sara Öhrvall, Senior advisor och styrelseledamot

Medverkande
Peter Larsson, Nationell samordnare, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Lena Miranda, Ordförande IASP och VD Linköping Science Park
Viktoria Karsberg, VP & Head of Corporate Identity and Group Communications SSAB 
Åsa Allan, Vice VD Kaunis Iron

Sidekick
Jakob Lindvall och Peter Larsson

Catarina Rolfsdotter-Jansson
Moderator


10.45-11.10 Mingelfika
Dag 2 - 14 maj
11.10-12.00
Huvudscenen - Stora Salen

Att leda den gröna omställningen 

Med avstamp i passet innan zoomar vi ut till ett bredare perspektiv. Att leda ett land och ett regionalt ekosystem genom transformation och framåt i den hållbara omställningen kräver ett modigt ledarskap och en förmåga att leda i mellanrummen. Tillsammans blickar vi ut mot omvärlden och spanar mot framtiden.

Medverkande
Anja Palm, Näringslivschef, Skellefteå Kommun
Mats Berg, VD Boden Kommunföretag
Janus Brandin, Utvecklingsdirektör Region Norrbotten
Sara Json Lindmark, VD Luleå Science Park
Thomas Fägerman, VD Boden Business Park
Anna Mård, VD Skellefteå Science City

Sidekick
Jakob Lindvall och Peter Larsson

Catarina Rolfsdotter-Jansson
Moderator


12.00-13.00 Lunch
Dag 2 - 14 maj
13.00-14.15
Lokal under respektive pass

Valbara pass - block 1

Välkommen till dessa öppna och lärorika pass där vi delar erfarenheter om aktuella utmaningar. Här samlas nyckelpersoner från innovationsekosystemet tillsammans med partners och experter för att belysa hur vi genom innovation kan bidra till att lösa samhällsutmaningarna.

Välj vilket pass du vill delta i. 


Pass 1 - Hur skyddar vi våra svenska innovationer

Lokal: Huvudscenen - Stora Salen

Detta pass genomförs tillsammans med vår partner PRV, Patent- och registreringsverket.

Forskning och innovation stärker Sveriges globala position, vår nationella säkerhet och strategiska förmågor, men om vi inte vet hur vi bäst skyddar våra immateriella tillgångar kan forskning och innovation hamna i fel händer.

Vad kan startups göra för att skydda sina innovationer vid nya investeringar? Och hur skyddas nya idéer inom forsknings- och innovationsmiljöer från infiltration och tech-spioneri?

Under detta pass belyser vi vikten av att öka vår förståelse för hur nya idéer inom forsknings- och innovationsmiljöer bäst skyddas från infiltration och tech-spionage.

Medverkande
Anna Borg, Säkerhetsexpert och författare
Håkan Dahlgren, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
Johan Westberg, Senior Business Advisor, PRV Patent- och registreringsverket

Moderator
Sara Json Lindmark

Pass 2 - Från Sverige till världen: Attrahera kapital till climate tech & sustain tech startups!

Lokal: Hängnan + Världsarvet

Detta pass genomförs tillsammans med vår partner Wellstreet.
Passet genomförs på engelska. 

Sverige är en betydande global aktör inom sustain tech och climate tech där modiga investeringar i ett tidigt skede har en avgörande betydelse för startups möjlighet till god tillväxt.

Under passet möts vi i frågan om hur vi effektivt kan paketera och presentera svenska startups för att attrahera nödvändiga investeringar i ett tidigt skede. Samt vad vi som innovationsstödsystemet kan göra för att navigera enskilda bolag genom internationella investeringsprocesser.

Medverkande
Alfredo Jollon, investerare och VD, Levels
Klementina Österberg, VD, GU Ventures
Tobias Mård, Grundare, Omocom
Christopher Engman, Medgrundare, Megadeals
Martina Hegestig, Business Operations Manager, LEAD, Leadership Commitee, Swedish Climate Startup Map

Passet modereras av
Maria Lindholm, Head of Partnerships Wellstreet

Pass 3 – Framtida energisystem och innovativa lösningar

Lokal: Olga Bardh

Frågan om framtidens hållbara energisystem är ett brett och ibland svårorienterat ämne. Stora företag och akademi står inför betydande utmaningar när det kommer till att hitta rätt samarbeten inom allt från energiproduktion till distribution, lagring och slutlig konsumtion.

I detta interaktiva pass möter vi behovsägarna och arbetar tillsammans för att hitta de innovativa lösningar. Vad krävs för ett hållbart framtida energisystem och en energianvändning som får möjlighet att utvecklas, testas och användas fullskaligt? Tillsammans med Epiroc får vi också en djupare insikt i batterier och elektrifiering av fordon.

Passet riktar sig till dig med intresse och/eller behov av grön och mer flexibel energiförsörjning samt till dig som sitter på lösningar inom ämnet. En matchmaking med ambitionen att lägga grund för, och möjliggöra framtida samarbeten.

 Medverkande
Tobias Vahlne, VD, the Arctic Center of Energy (ACE)
Victor Andersson, Vattenfall
Åse Angland Lindholm, Peak Innovation
Katarina Öqvist, Global R&D Technology and Innovation Manager, Epiroc
Magnus Leonhardt, Sr Director, Head of Strategy & Innovation, Telia Sverige

Passet modereras av
Niklas Sikström 

Pass 4 - Hur kan Sverige stimulera utveckling och användning av gemensamma tillgångar för att ställa om till ett hållbart och livskraftigt samhälle?

Lokal: VIP - Rummet

Detta pass genomförs tillsammans med vårt partner iHubs.

Under Almedalen 2023 genomförde iHubs Sweden en workshop om systemgemensamma innovationstillgångar som verktyg för att ställa om till ett hållbart och livskraftigt samhälle. En workshop där det presenterades teorier och planer på en förstudie för att djupare belysa området och hitta vägar för att finansiera och driva utveckling av systemgemensamma tillgångar.

Ett år senare är förstudien klar och under detta pass kommer vi tillsammans med iHubs Sweden ta del av insamlad ny kunskap och insikter från teamet bakom förstudien, Vinnova och Tillväxtverket. Vi ställer frågor, delar erfarenheter och insikter i en öppen diskussion om hur nästa steg framåt kan se ut.

Varmt välkomna till ett intressant seminarium som tar oss in i framtiden!

Medverkande
Anders G Nilsson, Ideon Science Park
Cecilia Johansson, Tillväxtverket
Jakob Lindvall, Aldab
Kjell-Håkan Närfelt, Vinnova

Passet modereras av
Lina Svensberg, Innovation Manager, Compare/DigitalWell Arena

Pass 5 - Framtiden är effektstyrd: Att definiera och visualisera impact i startup-ekosystemet för en hållbar omställning

Lokal: Erik Lindegren

FN har utropat 2020-talet som "the decade of action" för att halvera utsläppen enligt Parisavtalet till år 2030. En nyckel för att säkerställa att inkubatorer/acceleratorer och startupbolag verkligen bidrar till denna målsättning är att definiera mätbara mål för impact och utveckla verktyg och metoder för att visualisera effekterna av deras påverkan.

Detta pass fokuserar på att diskutera systemets förmåga att sätta mål för impactarbetet och att visualisera mätbara sociala och miljömässiga effekter. Vilka verktyg finns, hur används de, vad behöver vi utveckla?

Medverkande
Dennis Åström, Lead Startup Offer, Minc

Passet modereras av
Maria Olofsson, Verksamhetsledare Uminova Innovation & Processledare Ignite

Pass 6 - Social innovation för hållbar samhällsomställning - exempel från praktiken, politiken och forskningen

Lokal: Labyrinten


I våra två nordligaste län pågår just nu omfattande samhällsförändringar i form av stora investeringar vilket kommer att förändra samhällen i grunden. En förutsättning för att vi ska lyckas med den gröna omställningen är att vi skapar samhällen som är attraktiva att bo i och flytta till. För att lyckas med detta krävs gränsöverskridande samverkan och nytänkande i form av social innovation.

Under detta panelsamtal ges konkreta exempel på vilken roll social innovation kan spela i denna samhällsomställning. Paneldeltagarna, som representerar flera olika sektorer, kommer dela med sig av sina erfarenheter både utifrån praktisk tillämpning, politik och policys, samt forskning.

Medverkande
Anna Marklund, Regionansvarig för Mötesplats Social Innovation vid Luleå tekniska universitet
Elise Brune, Programansvarig jämlik hälsa, Right By Me
Helena Löfgren, Arbetsledare, Bodens kommun, JobbCenter
Caroline Kjellgren, Verksamhetsledare, Coompanion Norrbotten
Lars Lundqvist, Grundare och VD, FCV Sverige

Passet modereras av
Andréa Råsberg, sverigechef Reach for Change

14.15-14.45 Mingelfika
Dag 2 - 14 maj
14.45-15.45
Lokal under respektive pass

Valbara pass - block 2

Välkommen till dessa öppna och lärorika pass där vi delar erfarenheter om aktuella utmaningar. Här samlas nyckelpersoner från innovationsekosystemet tillsammans med partners och experter för att belysa hur vi genom innovation kan bidra till att lösa samhällsutmaningarna.

Välj vilket pass du vill delta i. 

Pass 1 - Tech och AI som möjliggörare för (grön) omställning 

Lokal: Hägnan + Världsarvet 

Lokal: Huvudscenen - Stora Salen

Hur kan AI och ny teknik möjliggöra för en snabbare grön omställning? Stora industrier är en drivande motor i teknikutvecklingen där användning och implementering av ny teknik kräver både mod och stora visioner. Hur kan mindre företag och startups kan bidra i detta arbete? Vilka nya ekosystem och nätverk behöver byggas med avstamp i den nya tekniken? Och hur samverkar vi för bästa möjliga förutsättningar?

Medverkande
Sara Öhrvall, Senior Advisor och Styrelseledamot
Emil Svanberg, CEO, Rocksigma
Rasmus Tammia, Programme manager AI, Boliden

Passet modereras av
Linus Arnold, Director Development Projects, Ignite

Pass 2 - Försvarssektorn som marknad för svenska startups 

Lokal: VIP - Rummet


Lokal: Hägnan + Världsarvet

Passet genomförs tillsammans med Kista Science City.

Det globala säkerhetsläget och Sveriges NATO-ansökan har gett försvarsindustrin en skjuts och efterfrågan på nya innovativa lösningar öppnar upp en stark marknad för svenska startups. I detta pass kommer vi få ta del av ett panelsamtal om nya försvarsinnovationsstrategin och försvarssektorn som marknad men vi kommer framförallt gemensamt diskutera hur innovationssystemet behöver utvecklas för att bolagen ska lyckas. Passet avslutas med en "Chat & Connect" med målet att säkerställa företagens framgång och stödja en robust försvarsindustri genom interaktion och nätverkande.

Medverkande
Anne Lidgard, Direktör, Senior advisor, Vinnova
Catharina Sandberg, VD, LEAD
Fredrik Schäder, Chief Strategy Officer, Arctic Space Technologies

Passet modereras av
Karin Bengtsson, VD Kista Science City

Pass 3 - Mångfald och jämlikhet för ökad innovation

Lokal: Huvudscenen - Stora SalenFör att lösa våra stora utmaningar behöver vi säkerställa att vi använder all tillgänglig kompetens och förmåga, att vi säkerställer att fler perspektiv bjuds in att formulera utmaningarna såväl som lösningarna. Vi behöver hitta nycklarna för att även kvinnors och utlandsföddas talang, förmåga och affärsidéer får samma chans att utvecklas och tas tillvara som männens.

Under detta pass kommer vi ta del av konkreta exempel och lärdomar från både industrin och startupvärlden. Industrin, som många gånger är finansiär, beställare och behovsägare av innovation har en viktig roll i att nå våra mål. Likaså har innovationsstödsystemet och de tidiga investerarna en möjlighet att påverka i rätt riktning.

Medverkande
Nastaran Baleng-Soultani, investerare, medgrundare och partner RadCap
Jenny Greberg, Vice President Technology, LKAB
Ida Herbertsson, investerare, chef för Fast Track Capital, MINC

Passet modereras av
Maria Olofsson, verksamhetsledare Uminova Innovation

Pass 4 - Hur skalar vi Sveriges scaleups?

Lokal: Labyrinten

Sveriges välstånd förutsätter ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv. Som ett litet land med en begränsad inhemsk marknad är vi dessutom beroende av internationell handel och export. Trots att detta är välkänt, görs idag alldeles för lite för att främja bolag med hög innovationshöjd och tillväxtpotential.
 
 Många länder har insett betydelsen av startups och scaleups och arbetar aktivt för att skapa gynnsamma tillväxtförutsättningar för dessa bolag. Nya strategier antas, regulatoriska förbättringar genomförs och kraftfulla investeringar görs för att främja bolagens utveckling. Sverige halkar efter, hur kan vi gemensamt lära av olika initiativ och stötta varandra med att stötta dessa bolag?

Under passet adresserar vi frågor som:

 • Hur definierar vi Scaleups?
 • Vilka behov av affärsutvecklingsstöd för Scaleups har vår region?
 • Vilka befintliga alternativ finns idag tillgängliga? Vad är för- och nackdelar för dessa alternativ?
 • Vad krävs för att hitta en gemensam nationell Scaleup-plattform att utgå från?

Medverkande
Niclas Stjernberg, VD, Uppsala Innovation Centre
Lena Miranda, VD Linköping Science Park

Passet medarrangeras av Swedish Scaleups; ett samverkansprojekt mellan Create Business Incubator, Inkubera, Eskilstuna Kommun, Norrköping Science Park, Linköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Lead och Vreta Kluster.


Pass 5 - Hur stärker vi den svenska batterivärdekedjan och det svenska erbjudandet

Lokal: Olga Bardh

Energimyndigheten lanserar Batteriarenan för att samla intressenter i hela värdekedjan för batterier. Syftet är att hitta gemensamma lösningar på frågor som kan stärka Sverige och Norden inom den globala batteribranschen. 

För att på ett heltäckande sätt ta itu med hela värdekedjan för batterier bjuder vi in alla intressenter att delta i Batteriarenan. Den välkomnar ett brett spektrum av deltagare, inklusive representanter från industrin, den akademiska världen, beslutsfattare och andra. Med målet att integrera en mängd olika perspektiv för att effektivt övervinna flaskhalsar inom systemet. Batteriarenan kommer fokusera på följande åtgärdsområden:

 • Policy och regelverk
 • Talang och kompetens
 • Forskning och innovation
 • Finansiering
 • Hållbarhet

Under passet kommer följande frågeställningar diskuteras och vi önskar DIN input:

 • Hur stärker vi Sveriges förmåga inom dessa områden genom att samarbeta? 
 • Hur kan Batteriarenan underlätta för regional/lokal verksamhet att utveckla sina värdeerbjudanden i förhållande till befintliga och framtida företag i batterivärdekedjan?
 • Vilka särskilda behov finns i er region i förhållande till batterivärdekedjan, vilka värdeerbjudanden har ni till dessa företag, vad saknas? 
 • Vad blir nästa operative steg – och är du med?


Passet är öppet för alla med intresse av batterivärdekedjan.


Medverkande
Charlotte Lejon, Expert Systeminnovation, Energimyndigheten

Passet modereras av
Jonas Michanek, Director incubation development, SISP


15.45-16.00 Paus
Dag 2 - 14 maj
16.00-17.30
Huvudscenen - Stora Salen

Startups och scaleups – Nyckelaktörer i den gröna omställningen 

Med rätt satsningar skulle Sverige och Norden kunna bli ett Silicon Valley inom hållbarhet och skapa 400 000 tusen nya arbetstillfällen. Det skriver konsultbolaget McKinsey i en nyligen publicerad rapport.

I det här blocket adresserar vi i den kraftsamling som krävs för att intensifiera samarbeten inom akademi, industri, startups och offentlig sektor för att driva på den gröna omställningen. Hur kan det svenska innovationsekosystemet samlas för att stötta startups och scaleups som nyckelaktörer i den brådskande gröna omställningen? Vilka medel och stödsystem krävs för att Sverige fortsatt ska kunna hålla den globala taktpinnen för framtidsdriven innovation?

Medverkande
Dag Angvall, Senior Advisor, Energimyndigheten
Tobias Vahlne, VD, the Arctic Center of Energy
Niclas Nilsson, Director of Innovation, Lunds Universitet
Jens Lundström, vd Arctic Business Incubator
Johan Casselgren, Pileus Scandinavia
Sara Hamlin, Director Partners and Engagement, Ignite Sweden
Katarina Öqvist, Global R&D Technology and Innovation Manager, Epiroc
Stina Lantz, VD SISP

Spårledare 
Niklas Sikström, Key Partner Manager, Ignite

Catarina Rolfsdotter-Jansson
Moderator


19.00 Sveriges Innovationsriksdags årliga middag
Dag 2 - 14 maj
19.00 - sent
Alcatraz - Bussar avgår till Alcatraz från Kulturens Hus entré till SIRs årliga middag!

SIR24 Middag

Varmt välkommen till Sveriges Innovationsriksdags årliga middag!

Vi bjuder in till en fantastisk kväll med musik, underhållning och god mat! Kom och njut i sällskap med nya och gamla vänner.

Bussar avgår från Kulturens hus entré till Alcatraz kl 19.00 - kom i tid!