SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG - Dag 3

Plats: Kulturens Hus, Skeppsbrogatan 17, 972 31 Luleå 

Programmet uppdateras löpande. 

08.30 Dagen startar
Dag 3 - 15 maj
08.30-09.00
Huvudscenen - Lilla Salen

Keynote Speaker - Henrik Henriksson, VD H2 Green Steel

Vi öppnar dagen tillsammans med Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel, en av de drivande möjliggörare för norra Sveriges enorma samhällsomställning mot en grön framtid. På H2 Green Steel axlar han den stora rollen i att ta sig an en av världens smutsigaste industrier, stålindustrin. Genom att minska utsläppen av växthusgaser på industriell nivå och i stället leverera grönt stål visar de omvärlden att förändring är möjlig.

Under passet delar Henrik med sig om sin resa tillsammans med en av Sveriges största gröna etableringar men även om sin personliga resa som entreprenör.

Medverkande
Henrik Henriksson VD, H2 Green Steel 

Lisa Ek
Moderator
Dag 3 - 15 maj
09.00-09.45
Huvudscenen - Lilla Salen

Industrins roll i samhällsomställningen 

De stora gröna industrietableringarna som sker sätter hög press på expandering av essentiella samhällsfunktioner i berörda regioner. För att skapa ett attraktivt samhälle för de tusentals som förväntas fylla de nya arbetstillfällena tar kommuner och regioner många gånger stora ekonomiska risker för att möta ett ökat samhällsbehov som följer de gröna industrietableringarna. 

  • Vilket samhällsansvar kan och bör läggas på industri och företag som står bakom stora etableringar för att säkerställa ett funktionellt och attraktivt samhälle?  
  • Hur kan redan existerande lokala och regionala aktörer aktiveras i samhällsomställningen?
  • Nyckeln till en accelererad samhällsomställning är digitalisering och innovation. Hur kan stora företag som etablerar sig i Sverige bistå de lokala och regionala innovations- och entreprenörskapsekosystemen?

Medverkande
Maria Björholt, Chief Sustainability Officer, Polar Structure
Lisa Sig Olesen, Community Development Manager, META 
Anne Graf, Head of Regional Affairs, H2 Green Steel

Lisa Ek
Moderator
09.45-10.15 Mingelfika
Dag 3 - 15 maj
10.15-11.15
Lokal under respektive pass

Valbara pass

Välkomna till öppna och lärorika pass där vi delar erfarenheter om aktuella utmaningar. Ta del av vägledande exempel från nyckelpersoner inom vårt innovationsekosystem. 

Välj ett av följande parallella pass att delta i. 

Pass 1 - Innovationspolitik – En enad front för ekosystemet 

Lokal: Huvudscenen - Lilla Salen

Med hela innovationssverige samlat på en och samma plats tar vi under detta pass tillfället i akt och möts i frågan om hur svensk politik kan skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges innovationer. Hur tar vi idéer från forskningsstadiet ut till en marknad? Vilka politiska åtgärder krävs för att skapa ett innovationsekosystem som så effektivt som möjligt kan stötta forskare och entreprenörer, hela vägen?

Under detta pass synkar vi våra frågor för att gemensamt enas om vilka som är de viktigaste att kraftsamling kring – med en strategi – inför valet 2026.

Medverkande
Angelica Ekholm, VD, Dalarna Science Park
Robert Kingfors, VD, Södertälje Science Park
Anna Eklöf, VD, Peak Innovation
Magnus Bårdén, VD, Compare och Utvecklingsledare Science Parks, SISP

Passet modereras av
Stina Lantz, VD SISP

Pass 2 - Framtidens samhällsbyggnad - Offentlig sektor som innovationsmotor tillsammans med startups

Lokal: Olga Bardh

I takt med att samhällsutmaningarna växer, blir det alltmer kritiskt för offentlig sektor att effektivt mobilisera och utnyttja innovationskraften hos Sveriges startups. Under detta pass utforskar vi offentlig sektor som drivkraft för innovation genom aktivt samarbete med startups vars fokus är att skapa och implementera banbrytande lösningar inom vitala samhällsområden som miljö och energi, vård och cirkulära ekonomier. 

Genom konkreta exempel från framgångsrika pilotprojekt och partnerskap diskuterar vi strategier för hur offentlig sektor kan agera som en katalysator för hållbar innovation och hur dessa samarbeten kan forma framtidens samhällstjänster. I passet får vi bland annat ta del av erfarenheterna från PublicInsight, Mimbly och Virotea.

Under passet adresserar vi frågor som
- Den offentliga affären, hur ser marknaden ut?
- Innovation i offentlig sektor – hur bör vi tänka?
- Uppsalahem - innovation i praktiken.
- Offentlig upphandling i tredje generationens innovationspolitik.

Medverkande
Johan Almesjö, VD, HBV
Annika Remaeus, Enhetschef näringsliv Uppsala kommun och Uppsalahem
Fredrik Tamm, VD och grundare PublicInsight
Niklas Sikström, Key Partner Manager Ignite Sweden
Lina Svensberg, Innovationsledare Compare/Digital Well Arena

Passet modereras av
Jakob Lindvall, SISP

Sidekick
Niklas Tideklev, Strateg innovation och näringsliv, Region Östergötland

Pass 3 - Regeringens kommande industristrategi – Vad behövs för ett kraftfullt FoI-system med starka aktörer? 

Lokal: Hägnan + Världsarvet 

Detta pass genomförs tillsammans med vår partner Teknikföretagen.

I Budgetpropositionen för 2024 har regeringen aviserat att man under året ska lägga fram en ny industristrategi. Goda ramvillkor i form av infrastruktur, energisystem och kompetensförsörjning samt offentliga satsningar på forskning och innovation är centralt om Sverige ska stå sig internationellt.

För ett kunskapsintensivt land som Sverige kommer det också att krävas en prioritering av tekniska och industriella styrkeområden, men även att vi utreder eventuella områden där vi är underkritiska och saknar förmåga. Behoven är skriande för att vi ska klara omställningen men också skapa ökad konkurrenskraft och robusthet. En välfungerande samverkan mellan startups, SMF och stora bolag har en avgörande betydelse, vilket i sin tur ställer krav på ett starkt innovationsstödssystem. Vad bör en svensk industristrategi innehålla? Hur kan vi skapa en samverkan i världsklass längs hela värdekedjan? Vad tycker just du är viktigast för Sverige att prioritera?
 
Medverkande
Anna Öhrwall Rönnbäck, Professor, LTU, Produktionnovation
Sasan Shaba, COO Ignite & Director International Cooperation
Anna Bergstrand, Program Director and Deeptech Lead, Vinnova
Teresa Jonek, Näringspolitisk expert, Teknikföretagen

Passet modereras av
Karin Aase, Teknikföretagen

11.15-11.30 Paus
Dag 3 - 15 maj
11.30-12.00
Huvudscenen - Lilla Salen

Kompetensförsörjning och talangattraktion – hur attraherar vi rätt kompetens?

För att täppa det aldrig sinande behovet av kompetens krävs en nationell strategi för Sveriges kompetensförsörjning och talangattraktion. Tillsammans med vår partner Teknikföretagen dyker vi ner i frågor om hur vi attraherar rätt kompetens för att mätta efterfrågan över flera sektorer? Samt hur ett samarbete mellan näringsliv, kultur och samhällsfunktioner behöver se ut för att både attrahera talanger och se till att de stannar kvar?

Medverkande

Chana Svensson, VD, MindDig
Li Ljungberg, Näringspolitisk expert inom talangattraktion, Teknikföretagen

Lisa Ek
Moderator
Dag 3 - 15 maj
12.00-12.35
Huvudscenen - Lilla Salen

Avslutande ord för SIR24

Vi avrundar Sveriges Innovationsriksdag 2024 och lämnar över stafettpinnen till Södertälje Science Park inför Sveriges Innovationsriksdag 2025!


Dag 3 -15 maj
12.35
Kulturens hus, Restaurangen

Lunch - Grab'n GoDag 3 -15 maj
14.00
Kulturens hus - Entrén

Bussar för SIR-deltagare avgår till Luleå flygplats

Plats behöver inte förbokas.