SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG - Dag 3

Programmet uppdateras löpande. 

08.30
Dag 3 - 15 maj
08.30-09.00
Stora scenen

Keynote Speaker - Henrik Henriksson, VD H2 Green Steel

Vi öppnar dagen tillsammans med Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel, en av de drivande möjliggörare för norra Sveriges enorma samhällsomställning mot en grön framtid. På H2 Green Steel axlar han den stora rollen i att ta sig an en av världens smutsigaste industrier, stålindustrin. Genom att minska utsläppen av växthusgaser på industriell nivå och i stället leverera grönt stål visar de omvärlden att förändring är möjlig. 

Under passet delar Henrik med sig om sin resa tillsammans med en av Sveriges största gröna etableringar men även om sin personliga resa som entreprenör. 


Henrik Henriksson
VD, H2 Green Steel
Dag 3 - 15 maj
09.00-09.30
Stora scenen

Industrins roll i samhällsomställningen 

De stora gröna industrietableringarna som sker sätter hög press på expandering av essentiella samhällsfunktioner i berörda regioner. För att skapa ett attraktivt samhälle för de tusentals som förväntas fylla de nya arbetstillfällena tar kommuner och regioner många gånger stora ekonomiska risker för att möta ett ökat samhällsbehov som följer de gröna industrietableringarna. 

  • Vilket samhällsansvar kan och bör läggas på industri och företag som står bakom stora etableringar för att säkerställa ett funktionellt och attraktivt samhälle?  
  • Hur kan redan existerande lokala och regionala aktörer aktiveras i samhällsomställningen?
  • Nyckeln till en accelererad samhällsomställning är digitalisering och innovation. Hur kan stora företag som etablerar sig i Sverige bistå de lokala och regionala innovations- och entreprenörskapsekosystemen?

9.45-10.45 Valbara pass
Dag 3 - 15 maj
9.45-10.45
Se specifika salar för samtliga salar

Valbara pass

Välkomna till öppna och lärorika pass där vi delar erfarenheter om aktuella utmaningar. Ta del av vägledande exempel från nyckelpersoner inom vårt innovationsekosystem. 

Välj ett av följande parallella pass att delta i. 

Pass 1 - Mot ett sömlöst stödsystem – hur kan innovationspolitiken täppa till hålen? 

Med hela innovationssverige samlat på en och samma plats tar vi under detta pass tillfället i akt och möts i frågan om hur svensk politik kan skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges innovationer. Hur tar vi idéer från forskningsstadiet ut till en lokal, nationell och global marknad? Och vilka politiska åtgärder krävs för att skapa ett sömlöst innovationsstödsystem? 

Under detta pass tar vi gemensamt fram en konkret åtgärdslista för kommersialisering och skalning av forskningsresultat för överlämning till innovationspolitiken. 


Pass 2 - Framtidens Samhällsbyggnad - Offentlig sektor som innovationsmotor tillsammans med startups

I takt med att samhällsutmaningarna växer, blir det alltmer kritiskt för offentlig sektor att effektivt mobilisera och utnyttja innovationskraften hos Sveriges startups. Under detta pass utforskar vi offentlig sektor som drivkraft för innovation genom aktivt samarbete med startups vars fokus är att skapa och implementera banbrytande lösningar inom vitala samhällsområden som miljö och energi, vård och cirkulära ekonomier.  

Genom konkreta exempel från framgångsrika pilotprojekt och partnerskap diskuterar vi strategier för hur offentlig sektor kan agera som en katalysator för hållbar innovation och hur dessa samarbeten kan forma framtidens samhällstjänster.

Pass 3 - Mer information kommer. 

Mer information kommer. 

Dag 3 - 15 maj
11.00-11.45
Stora scenen

Kompetensförsörjning och talangattraktion – hur attraherar vi rätt kompetens?

För att täppa det aldrig sinande behovet av kompetens krävs en nationell strategi för Sveriges kompetensförsörjning och talangattraktion. Tillsammans med Teknikföretagen dyker vi ner i frågor om hur vi attraherar rätt kompetens för att mätta efterfrågan över flera sektorer? Samt hur ett samarbete mellan näringsliv, kultur och samhällsfunktioner behöver se ut för att både attrahera talanger och se till att de stannar kvar? 


Dag 3 - 15 maj
11.45-12.00
Stora scenen

Avslutande ord för SIR24

Vi avslutar Sveriges Innovationsriksdag 2024 och lämnar över stafettpinnen inför Sveriges Innovationsriksdag 2025!


Dag 3 -15 maj
12.00-13.00
Restaurangen

Lunch - Grab'n Go