Program

Sveriges Innovationsriksdag 2021 är platsen där utmaningsägare och innovativa möjliggörare möts och visar prov på hur innovationsstödet i praktiken utgör en infrastruktur för inkluderande, hållbar innovation.

Program SIR21


20 April - Förseminarier till Sveriges Innovationsriksdag

Under förprogrammet bjuder vi in till seminarier med partners. Varje seminarium har sitt eget ämne och tar avstamp i FNs globala hållbarhetsmål nr 9 - Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Under seminariet presenterar varje partner en utmaning som sedan blir underlag för dag två där erfarenhetsutbyte kommer att ske i workshopformat tillsammans med SISPs medlemmar - inkubatorer och science parks. 


13.30 Välkommen till seminarier med SIR partners

13.35
Kompetensförsörjning i digitaliseringens tidevarv.
         
- Att ställa om, attrahera, behålla och utveckla framtidens kompetenser
          Partner:
Teknikföretagen

14.00 Ett innovationsekosystem i världsklass
           Partner:
Tillväxtverket

14.30 Attraktivare innovationssystem och ökad tillväxt genom internationalisering
           Partner:
Business Sweden

15.00 Sverige som spjutspets för innovation och samhällsomställning
           
– Hur tar vi oss dit?
           Partner:
Vinnova 

         
         
         


21 April - Sveriges Innovationsriksdag 

08.30  Välkomna till Sveriges Innovationsriksdag 2021
            Johnny Högberg, VD Skellefteå Science City
           Johan Ödmark, VD SISP
           Kristina Sundin Jonsson, Kommundirektör Skellefteå kommun

08.45 Minister för forskning och högre utbildning
           
Matilda Ernkrans

09.00 Paneldiskussion  
          Darja Isaksson, GD Vinnova
          Gunilla Nordlöf, GD Tillväxtverket
          Robert Andrén, GD Energimyndigheten 
          Pia Sandvik, VD RISE         

10.00  Utmaningsdrivna erfarenhetsutbyten i workshopformat 1*(går parallellt)

          Kompetensförsörjning i digitaliseringens tidevarv
         
-Att ställa om, attrahera, behålla och utveckla framtidens kompetenser
         
Partner: Teknikföretagen
         
         Ett innovationsekosystem i världsklass
           
Partner: Tillväxtverket

10.00  Matchmaking med Ignite Sweden startar**
         
(Klicka ovan för att läsa mer om Ignite matchmaking, separat anmälan krävs).
         
12.00  Lunch

12.45  Matchmaking med Ignite Sweden fortsätter 

13.00  Utmaningsdrivna erfarenhetsutbyten i workshopformat 2* (går parallellt)
         
 Attraktivare innovationssystem och ökad tillväxt genom internationalisering
     
     Partner: Business Sweden

          Sverige som spjutspets för innovation och samhällsomställning
           - Hur tar vi oss dit? 

           Partner: Vinnova
         
15.00  Näringsminister
           
Ibrahim Baylan

15.15   Panelsamtal
          Fredrik Fexe, tf VD Business Sweden
          Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen
          Lena Miranda, Ordf. SISP, VD Linköping Science park     

15.30  Utdelning av ÅForsk Entreprenörsstipendium

16.00  Presentation av slutsatser från erfarenhetsutbyte tillsammans med partners
           
Tillväxtverket, Teknikföretagen, Vinnova, Business Sweden
 
16.30  Sveriges Innovationsriksdag 2021 avslutas 


*Erfarenhetsutbyte i workshopformat (parallella spår).
Här bjuder vi in till ett öppet erfarenhetsutbyte där vi adresserar och delar erfarenheter kring våra partners utmaningar som alla har utgångspunkt i SDG 9. Detta görs genom goda och banbrytande exempel från våra svenska inkubatorer och science parks som belyser hur de och de innovativa bolagen gör skillnad i praktiken. Erfarenhetsutbytet är en aktivitet som ingår i projektet Swedish Innovation Arena som finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden.  

**Under Ignite Swedens matchmaking får innovativa startups med affärsidéer som bidrar till FNs globala hållbarhetsmål möjlighet att träffa storbolag och offentlig sektor. 


Möt innovationssverige
Tillsammans skapar vi morgondagens näringsliv #SIR21

Arrangörer

Partners

Erfarenhetsutbyte genomförs med medel från