Program

Sveriges Innovationsriksdag (SIR) är den svenska branschföreningen 
Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle.

Plats: Scandic Skellefteå
Adress: Kanalgatan 75, Skellefteå

22 April Konferensdag 1

08.30  |  Registrering  |  Scandics Foajé, Kanalgatan 75, Skellefteå
09.00  |  Invigning  |  Scandic
09.50  |  Inspirationsföreläsare  |  Scandic
10.30   |  Fika och mingel   |  Co-Lab Scandic
11.15    |  Goda exempel  |  Scandic
11.50  |  Lunch  |  Co-Lab
13.00  |  Walk n' Talk
13.30  |  Temaspår Akademi eller Offentlig sektor
15.00  |  Walk n' Talk
15.30  |  Temaspår Akademi eller Offentlig sektor
17.00  |  Tack för idag!

18.30   |  Fördrink  |  Lokal meddelas senare
19.00  |  SIR Festmiddag 2020 med ÅForsk stipendieutdelning   |  Lokal meddelas senare

23 April Konferensdag 2

08.30 |  Insläpp  |  Scandic
09.00 |  Inspirationsföreläsare  |  Scandic
09.45 |  Temaspår Näringsliv  |  Scandic
10.30  |  Paus  |  Co-Lab
11.00  |  Temaspår Näringsliv fortsättning |  Scandic
12.45   |  Gemensamt avslut och avtackning  |  Scandic
13.10  |  Lunch  |  Co-Lab
15.10  |  Buss till flyg  |  Avgång Scandic

Programmet uppdateras löpande.
Mer information om temaspårens innehåll finns under fliken program.

Temaspår
Akademi
Temaspår
Näringsliv
Möt innovationssverige
Tillsammans skapar vi morgondagens näringsliv #SIR20
Temaspår
Offentlig sektor


Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag (SIR) är den svenska branschföreningen 
Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för SIR20, som arrangeras i Skellefteå – är den Nya Industrins Växtplats.


Arrangörer

Partners