Anna Österlund

VD, Placebrander

Anna Österlund är VD för Placebrander.

"Innovation är centralt när vi vill skapa attraktiva platser som människor vill vara en del av. Utan innovation - ingen platsattraktion. 

Därför är Sveriges Innovationsriksdag en självklar mötesplats för oss på Placebrander. Att det dessutom arrangeras i den delen av Sverige som i hög grad driver den gröna omställningen, gör det ännu mer spännande. Vi ser fram emot att både servera de senaste trenderna inom platsattraktivitet och inspireras av alla andra talare - och av Boden och Luleå."

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Moderator för SIR24

Catarina Rolfsdotter-Jansson är moderator för SIR24. Hon programleder och modererar event inom hållbar omställning och föreläser och skriver även böcker på ämnet.

“Utan innovation är vi körda. Vi står inför stora samhällsutmaningar, inte minst klimatutmaningen, men även andra som också kräver innovation. Sveriges Innovationsriksdag är ett viktigt event som ger framtidstro. Innovation och omställning kommer ofta ur oväntade möten där samverkan är vägen framåt och något vi uppnår genom gränsöverskridande dialog mellan olika spelare i innovationssystemet. Som moderator hoppas jag på möjligheten att involvera publiken och att vi tillsammans fångar rikspolitikens uppmärksamhet för de här frågorna."


Chana Svensson

VD, MindDig 

Chana Svensson är VD på MindDig.

“På MindDig tacklar vi behovet av kompetensförsörjning i och med norra Sveriges gröna industriomställning genom att locka talanger från hela världen. Tillsammans med några av Sveriges mest innovativa bolag, lokala företag och kommuner jobbar vi mot målet att skapa långsiktigt hållbar tillväxt. Förutom ingenjörer och elektriker behöver vi även locka nya lärare, sjuksköterskor och läkare. Den privata sektorn kan inte växa om den offentliga sektorn och samhällsbärande strukturer inte klarar av att växa i samma takt. 

För oss är det viktigt att delta under Sveriges Innovationsriksdag då event lyfter det som nu sker i vår region. Tillsammans kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för att lyckas med den gröna omställningen.”


Claes Nordmark

Kommunstyrelsens ordförande i Boden

Claes Nordmark är kommunstyrelsens ordförande i Boden, ordförande Norrbottens Kommuner och utsågs i år av 4potentials till Sveriges främsta förändringsledare.

“Innovativa företag och lösningar spelar en viktig roll i den gröna omställningen här i norr. Tack vare dem kan vi öka tempot ännu mer och ligga i framkant i en tid när hela världen letar efter nya möjligheter att ställa om och gå från det fossila och till det gröna och hållbara.

Vi brukar säga att vi i norr har svart bälte i samverkan, för utan en nära samverkan skulle vi inte kunna vara så framgångsrika som vi är i dag. Myndigheter, kommuner, regioner och innovativa företag står redan i dag nära varandra i sina samarbeten. För att det ska fortsätta måste vi intensifiera den samverkan ännu mer för att säkra den gröna omställningen och ta oss an framtidens utmaningar.”

Henrik Henriksson

VD, H2 Green Steel

Henrik Henriksson är VD för H2 Green Steel.

“Det är viktigt att både nya och etablerade aktörer inkluderas i den gröna omställningen och det är något som vi vurmar för. Jag hoppas och tror att vi kan vara till inspiration som en attraktiv aktör i en global kontext, något som i sin tur kan attrahera utländska investerare till kommande svenska omställningsinitiativ. 

Sveriges Innovationsriksdag är en plattform där politik, näringsliv, akademi och samhälle kommer samman. Vi i Sverige måste bli bättre på att jobba över de traditionella gränserna och SIR är en bra mötesplats för det. För oss är evenemanget såklart extra relevant i år då det hålls i Luleå och Boden.” 


Karin Aase

Enhetschef Handel och Hållbarhet, Teknikföretagen

Karin Aase är enhetschef för handel och hållbarhet på Teknikföretagen. Hon leder enhetens arbete inom områden som handel, industripolitik, standardisering, digitalisering, miljö, klimat, energi och cirkulär ekonomi.

“Innovativa företag och lösningar spelar en avgörande roll i den pågående nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen som sker i Norrbotten och Västerbotten. Det är de som har eller kan utveckla de tekniska lösningar och tjänster som behövs.

Teknikföretagen representerar 4 500 medlemmar inom teknikindustrin som i sin tur är beroende av ett välfungerande innovationssystem. Därför är det viktigt för oss att vara en del av diskussionerna som förs under Sveriges Innovationsriksdag.”


Li Ljungberg

Expert inom kompetensförsörjning och näringspolitik, Teknikföretagen

Li Ljungberg är expert inom kompetensförsörjning och näringspolitik på Teknikföretagen.

"Det är en otroligt spännande tid för Sverige och de teknikintensiva företagen. Teknikindustrin är motorn i den gröna omställningen som tillsammans med Sveriges starka ställning som teknologi nation skapar stor efterfrågan på kompetens. Det krävs både en kraftfull politisk prioritering och en användning av samtliga verktyg i verktygslådan. Vi måste alla bidra och bygga vidare på god samverkan olika aktörer emellan för att lösa denna ekvation, men det kommer vara värt investeringen."

Peter Larsson

Nationell samordnare, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Peter Larsson är nationell samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige.

"Hastigheten och volymen i den gröna omställningen och nyindustrialiseringen vi ser i Norrbotten och Västerbotten tvingar fram ett innovativt tänkande med många nya lösningar som i sin tur kan leda till en positiv demografisk utveckling för hela övre Norrland. Samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner och innovativa företag har ökat kraftigt både vertikalt och horisontellt, något som stärker förmågan att applicera nya lösningar för hållbar samhällsomvandling.

Jag har tidigare år deltagit under Sveriges Innovationsriksdag och vet betydelsen för olika personer att komma samman för att utbyta idéer."


Sara Öhrvall

Senior advisor och styrelseledamot

“Vi behöver mötesplatser för att kraftsamla entreprenörers styrka och drivkraft, tillsammans med de som har kunskap om teknikutvecklingen och nödvändig hållbarhetsomställning. Min erfarenhet är att teknikens snabba utveckling har gjort att små såväl som stora bolag helt blivit beroende av fungerande starka ekosystem i dess närhet för att skapa positiv samhällsnytta.

En framgångsrik samhällsomvandling kräver en gemensam förändringsagenda och en vision om vilket samhälle vi vill bygga. Den gröna omställningen i Norrbotten och Västerbotten bygger på världsledande initiativ som kommer att fungera som en förebild för många andra regioner och länder framöver.

Jag hoppas att Sveriges Innovationsriksdag 2024 kommer att sporra till samtal om morgondagens allra viktigaste frågor - och ge oss inspiration att gemensamt gå framåt och göra skillnad.”


Teresa Jonek

Näringspolitisk expert, Teknikföretagen

Teresa Jonek är Näringspolitisk expert på Teknikföretagen.

“Under Sveriges Innovationsriksdag möts vi i flera avgörande framtidsfrågor högt prioriterade hos våra medlemsföretag. Nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen kräver stark innovationskraft och kunskapsintensiva innovativa startups spelar en viktig roll då de är snabbrörliga i teknikutvecklingen med attraktiva akademiska nätverk. Samverkan mellan dessa små och stora bolag är fördelaktigt för det lilla bolagets industrialiseringsresa och marknadsintroduktion och för det stora bolagets ambitioner att ligga i teknikfronten.

Att ställa om samhället till ett hållbart sådant är statens, offentliga aktörers och näringslivets gemensamma ansvar. Det förutsätter en god samverkan mellan privat och offentlig sektor vad gäller kunskapsutveckling samt ett delat risktagande vid investeringar. Det offentliga har också ett viktigt ansvar när det kommer till att säkerställa att ramvillkor och regelverk stödjer omställningen.”