Alfredo Jollon

Investor and Deputy CEO, Levels Invest

Anja Palm

Näringslivschef, Skellefteå kommun

Anna Borg

Säkerhetsexpert & författare

Anna Mård

VD, Skellefteå Science City

Anna Österlund

VD, Placebrander

Anna Österlund är VD för Placebrander.

"Innovation är centralt när vi vill skapa attraktiva platser som människor vill vara en del av. Utan innovation - ingen platsattraktion. 

Därför är Sveriges Innovationsriksdag en självklar mötesplats för oss på Placebrander. Att det dessutom arrangeras i den delen av Sverige som i hög grad driver den gröna omställningen, gör det ännu mer spännande. Vi ser fram emot att både servera de senaste trenderna inom platsattraktivitet och inspireras av alla andra talare - och av Boden och Luleå."

Anne Graf

Head of Regional Affairs, H2 Green Steel

Anne Lidgard

Direktör & Senior Rådgivare, Vinnova

Andréa Råsberg

Sverigechef, Reach for Change

Andréa är sverigechef på Reach for Change, en internationell organisation som sedan 2010 har jobbat för att stötta lokala sociala entreprenörer att utveckla innovativa lösningar som förbättrar livet för barn och unga. 

Annika Remaeus

Enhetschef Näringsliv & utveckling, Uppsala kommun

Carl Naumburg

Program manager för nationella inkubatorprogrammet, Vinnova

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Moderator SIR24

Catarina Rolfsdotter-Jansson är moderator för SIR24. Hon programleder och modererar event inom hållbar omställning och föreläser och skriver även böcker på ämnet.

“Utan innovation är vi körda. Vi står inför stora samhällsutmaningar, inte minst klimatutmaningen, men även andra som också kräver innovation. Sveriges Innovationsriksdag är ett viktigt event som ger framtidstro. Innovation och omställning kommer ofta ur oväntade möten där samverkan är vägen framåt och något vi uppnår genom gränsöverskridande dialog mellan olika spelare i innovationssystemet. Som moderator hoppas jag på möjligheten att involvera publiken och att vi tillsammans fångar rikspolitikens uppmärksamhet för de här frågorna."


Chana Svensson

VD, MindDig 

Chana Svensson är VD på MindDig.

“På MindDig tacklar vi behovet av kompetensförsörjning i och med norra Sveriges gröna industriomställning genom att locka talanger från hela världen. Tillsammans med några av Sveriges mest innovativa bolag, lokala företag och kommuner jobbar vi mot målet att skapa långsiktigt hållbar tillväxt. Förutom ingenjörer och elektriker behöver vi även locka nya lärare, sjuksköterskor och läkare. Den privata sektorn kan inte växa om den offentliga sektorn och samhällsbärande strukturer inte klarar av att växa i samma takt. 

För oss är det viktigt att delta under Sveriges Innovationsriksdag då event lyfter det som nu sker i vår region. Tillsammans kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för att lyckas med den gröna omställningen.”


Charlotte Lejon

Expert Systeminnovation, Energimyndigheten

Christopher Engman

Serial entrepreneur & investor

Claes Nordmark

Kommunstyrelsens ordförande i Boden

Claes Nordmark är kommunstyrelsens ordförande i Boden, ordförande Norrbottens Kommuner och utsågs i år av 4potentials till Sveriges främsta förändringsledare.

“Innovativa företag och lösningar spelar en viktig roll i den gröna omställningen här i norr. Tack vare dem kan vi öka tempot ännu mer och ligga i framkant i en tid när hela världen letar efter nya möjligheter att ställa om och gå från det fossila och till det gröna och hållbara.

Vi brukar säga att vi i norr har svart bälte i samverkan, för utan en nära samverkan skulle vi inte kunna vara så framgångsrika som vi är i dag. Myndigheter, kommuner, regioner och innovativa företag står redan i dag nära varandra i sina samarbeten. För att det ska fortsätta måste vi intensifiera den samverkan ännu mer för att säkra den gröna omställningen och ta oss an framtidens utmaningar.”

Dag Agnvall

Senior rådgivare, Energimyndigheten

Daniel Vencu Velasquez Castro (S)  

Riksdagsledamot och ledamot i Näringsutskottet

Dennis Åström

Lead Startup Officer, Minc

Emil Svanberg

VD, RockSigma

Erik Bresky

VD, Science Park Borås

Fredrik Hansson

Kommunalråd, Luleå kommun

Henrik Henriksson

VD, H2 Green Steel

Henrik Henriksson är VD för H2 Green Steel.

“Det är viktigt att både nya och etablerade aktörer inkluderas i den gröna omställningen och det är något som vi vurmar för. Jag hoppas och tror att vi kan vara till inspiration som en attraktiv aktör i en global kontext, något som i sin tur kan attrahera utländska investerare till kommande svenska omställningsinitiativ. 

Sveriges Innovationsriksdag är en plattform där politik, näringsliv, akademi och samhälle kommer samman. Vi i Sverige måste bli bättre på att jobba över de traditionella gränserna och SIR är en bra mötesplats för det. För oss är evenemanget såklart extra relevant i år då det hålls i Luleå och Boden.” 


Håkan Dahlgren

Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten

Ida Herbertsson

Investerare & Chef för Fast Track Capital, MINC

Jakob Lindvall

CEO och Senior Advisor, ALDAB Innovation

Janus Brandin

Regional Utvecklingsdirektör, Region Norrbotten

Jenny Greberg

Vice President Technology, LKAB

Jens Lundström

VD, Arctic Business Incubator

Johan Almesjö

VD, HBV – Allmännyttans inköpsfunktion

Johan Casselgren

Pileus Scandinavia

Johan Westberg

Senior Business Advisor, PRV Patent- och registreringsverket

Jonas Michanek

Director Incubation Development, SISP

Karin Aase

Enhetschef Handel och Hållbarhet, Teknikföretagen

Karin Aase är enhetschef för handel och hållbarhet på Teknikföretagen. Hon leder enhetens arbete inom områden som handel, industripolitik, standardisering, digitalisering, miljö, klimat, energi och cirkulär ekonomi.

“Innovativa företag och lösningar spelar en avgörande roll i den pågående nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen som sker i Norrbotten och Västerbotten. Det är de som har eller kan utveckla de tekniska lösningar och tjänster som behövs.

Teknikföretagen representerar 4 500 medlemmar inom teknikindustrin som i sin tur är beroende av ett välfungerande innovationssystem. Därför är det viktigt för oss att vara en del av diskussionerna som förs under Sveriges Innovationsriksdag.”


Katarina Öquist 

Global R&D Technology & Innovation Manager, Epiroc

Klementina Österberg

CEO, GU Ventures 

Lena Miranda

VD, Linköping Science Park & Ordförande IASP

Li Ljungberg

Expert inom kompetensförsörjning och näringspolitik, Teknikföretagen

Li Ljungberg är expert inom kompetensförsörjning och näringspolitik på Teknikföretagen.

"Det är en otroligt spännande tid för Sverige och de teknikintensiva företagen. Teknikindustrin är motorn i den gröna omställningen som tillsammans med Sveriges starka ställning som teknologi nation skapar stor efterfrågan på kompetens. Det krävs både en kraftfull politisk prioritering och en användning av samtliga verktyg i verktygslådan. Vi måste alla bidra och bygga vidare på god samverkan olika aktörer emellan för att lösa denna ekvation, men det kommer vara värt investeringen."

Lina Svensberg 

Innovation Manager, Compare/DigitalWell Arena 

Linus Arnold 

Director development projects, Ignite

Lisa Ek

Moderator SIR24

Lisa Ek är grundare av Nordic Strategy Partner som är strategiska rådgivare till företag och organisationer i norra Sverige.

“Norra Sverige har en tradition av hög innovationsgrad och affärsidéer som löser globala utmaningar. Detta i kombination med vår gröna energitillförsel och vår råvarupotential har placerat oss mitt i en grön samhällsomvandling där vi kan förändra framtiden. Nu mer än någonsin behöver vi stärka vårt innovationssystem så att vi inte stannar av och fortsätter stötta idéer som gör skillnad.

Jag har jobbat i både det regionala och nationella innovationssystemet sedan 2016 och är det något jag lärt mig är att det krävs en by för att växa en idé. Vi behöver ett nätverk av aktörer, från uppfinnare och företagsbyggare till inkubatorer och finansiärer för att fortsätta vara ett av världens mest innovativa länder. Samverkan är a och o. Vi behöver politiskt mod och tydlighet, myndigheter och tjänstemän med mandat och resurser och offentliga medel som stöttar innovativa företag i rätt fas."


Lisa Sig Olesen

Community Development Manager, META

Magnus Bårdén

VD, Compare

Maria Lindholm

Head of Partnership, Wellstreet

Maria Olofsson

Verksamhetsledare, Uminova Innovation & Processledare Ignite

Mats Berg

VD Boden Kommunföretag

Matts Nyman

VD, Bizmaker

Nastaran Baleng-Soultani 

Co-Founder & Partner RadCap

Niclas Nilsson

Director of Innovation, Lunds Universitet

Niclas Stjernberg

VD, Uppsala Innovation Centre

Niklas Sikström

Key Partner Manager, Ignite

Niklas Tideklev 

Strateg Innovation och Näringslivsutveckling, Region Östergötland

  

Peter Larsson

Nationell samordnare, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Peter Larsson är nationell samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige.

"Hastigheten och volymen i den gröna omställningen och nyindustrialiseringen vi ser i Norrbotten och Västerbotten tvingar fram ett innovativt tänkande med många nya lösningar som i sin tur kan leda till en positiv demografisk utveckling för hela övre Norrland. Samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner och innovativa företag har ökat kraftigt både vertikalt och horisontellt, något som stärker förmågan att applicera nya lösningar för hållbar samhällsomvandling.

Jag har tidigare år deltagit under Sveriges Innovationsriksdag och vet betydelsen för olika personer att komma samman för att utbyta idéer."


Sara Hamlin

Director Partners and Engagement, Ignite Sweden

Sara Json Lindmark

Verksamhetsledare, Luleå Science Park

Sara Öhrvall

Senior advisor och styrelseledamot

“Vi behöver mötesplatser för att kraftsamla entreprenörers styrka och drivkraft, tillsammans med de som har kunskap om teknikutvecklingen och nödvändig hållbarhetsomställning. Min erfarenhet är att teknikens snabba utveckling har gjort att små såväl som stora bolag helt blivit beroende av fungerande starka ekosystem i dess närhet för att skapa positiv samhällsnytta.

En framgångsrik samhällsomvandling kräver en gemensam förändringsagenda och en vision om vilket samhälle vi vill bygga. Den gröna omställningen i Norrbotten och Västerbotten bygger på världsledande initiativ som kommer att fungera som en förebild för många andra regioner och länder framöver.

Jag hoppas att Sveriges Innovationsriksdag 2024 kommer att sporra till samtal om morgondagens allra viktigaste frågor - och ge oss inspiration att gemensamt gå framåt och göra skillnad.”


Sasan Shaba

Coo, Ignite Sweden & Director International Cooperation, SISP

Stina Lantz

VD, Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Stina Mattsson

Enhetschef, Boden Business Park

Teresa Jonek

Näringspolitisk expert, Teknikföretagen

Teresa Jonek är Näringspolitisk expert på Teknikföretagen.

“Under Sveriges Innovationsriksdag möts vi i flera avgörande framtidsfrågor högt prioriterade hos våra medlemsföretag. Nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen kräver stark innovationskraft och kunskapsintensiva innovativa startups spelar en viktig roll då de är snabbrörliga i teknikutvecklingen med attraktiva akademiska nätverk. Samverkan mellan dessa små och stora bolag är fördelaktigt för det lilla bolagets industrialiseringsresa och marknadsintroduktion och för det stora bolagets ambitioner att ligga i teknikfronten.

Att ställa om samhället till ett hållbart sådant är statens, offentliga aktörers och näringslivets gemensamma ansvar. Det förutsätter en god samverkan mellan privat och offentlig sektor vad gäller kunskapsutveckling samt ett delat risktagande vid investeringar. Det offentliga har också ett viktigt ansvar när det kommer till att säkerställa att ramvillkor och regelverk stödjer omställningen.”


Thomas Fägerman

VD, Boden Business Park

Tobias Mård 

Founder, Omocom

Tobias Vahlne

VD, The Arctic Center of Energy (ACE)

Viktoria Karsberg

VP & Head of Corporate Identity and Group Communications SSAB

Åsa Allan 

Vice VD, Kaunis Iron AB

Åse Angland Lindvall

Processledare & ansvarig inkubator samt accelerator, Peak Innovation