Talare

Inspirationstalare under Sveriges Innovationsriksdag 2020.

Henrik Mitelman

Finansanalytiker och krönikör, Dagens Industri
Läs mer

Kristina Sundin Jonsson

Kommunchef, Skellefteå

Lorents Burman

Kommunalråd, Skellefteå

Christoffer Svanberg

Chief Communication Officer, Node Pole


Lisa Önnerlöv

Industrial Designer, Boliden

Thomas Frostberg

Moderator Sveriges Innovationsriksdag 2020

Anna Frankzen Starrin

Kulturantropolog och omvärldanalytiker, Anna Communication
Läs mer

Åsa Svanberg

Moderator Sveriges Innovationsriksdag 2020

Emil Högberg

Statssekreterare, Näringsdepartementet 

David Eriksson

Chief Creative Officer, North Kingdom

#SIR20

Fler talare presenteras löpande


Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag (SIR) är den svenska branschföreningen 
Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för SIR20, som arrangeras i Skellefteå – är den Nya Industrins Växtplats.


Arrangörer

Partners