Anna Österlund

VD, Placebrander

Anna Österlund är VD för Placebrander.

"Innovation är centralt när vi vill skapa attraktiva platser som människor vill vara en del av. Utan innovation - ingen platsattraktion. 

Därför är Sveriges Innovationsriksdag en självklar mötesplats för oss på Placebrander. Att det dessutom arrangeras i den delen av Sverige som i hög grad driver den gröna omställningen, gör det ännu mer spännande. Vi ser fram emot att både servera de senaste trenderna inom platsattraktivitet och inspireras av alla andra talare - och av Boden och Luleå."

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Moderator för SIR24

Catarina Rolfsdotter-Jansson är moderator för SIR24. Hon programleder och modererar event inom hållbar omställning och föreläser och skriver även böcker på ämnet.

“Utan innovation är vi körda. Vi står inför stora samhällsutmaningar, inte minst klimatutmaningen, men även andra som också kräver innovation. Sveriges Innovationsriksdag är ett viktigt event som ger framtidstro. Innovation och omställning kommer ofta ur oväntade möten där samverkan är vägen framåt och något vi uppnår genom gränsöverskridande dialog mellan olika spelare i innovationssystemet. Som moderator hoppas jag på möjligheten att involvera publiken och att vi tillsammans fångar rikspolitikens uppmärksamhet för de här frågorna."


Chana Svensson

VD, MindDig 

Chana Svensson är VD på MindDig.

“På MindDig tacklar vi behovet av kompetensförsörjning i och med norra Sveriges gröna industriomställning genom att locka talanger från hela världen. Tillsammans med några av Sveriges mest innovativa bolag, lokala företag och kommuner jobbar vi mot målet att skapa långsiktigt hållbar tillväxt. Förutom ingenjörer och elektriker behöver vi även locka nya lärare, sjuksköterskor och läkare. Den privata sektorn kan inte växa om den offentliga sektorn och samhällsbärande strukturer inte klarar av att växa i samma takt. 

För oss är det viktigt att delta under Sveriges Innovationsriksdag då event lyfter det som nu sker i vår region. Tillsammans kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för att lyckas med den gröna omställningen.”


Darja Isaksson

Generaldirektör för Vinnova

Darja Isaksson är generaldirektör för Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova.

"Innovation sker i möten mellan människor och under SIR samlas viktiga aktörer kring frågor och behov relevanta för startups och scaleups vilket stärker det svenska innovations ekosystemet. Gemensamma krafttag och satsningar är utgångspunkten för att lyckas.

Sveriges bidrag till den brådskande klimatomställningen är hållbara innovativa lösningar. Inom årets temaområde, Grön industrialisering - framtidens samhälle, kommer startups att spela en central roll, både som motor för nya lösningar och som förändringsagent i näringslivet."

Henrik Henriksson

VD, H2 Green Steel

Henrik Henriksson är VD för H2 Green Steel.

Peter Larsson

Nationell samordnare, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Peter Larsson är nationell samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige.

"Hastigheten och volymen i den gröna omställningen och nyindustrialiseringen vi ser i Norrbotten och Västerbotten tvingar fram ett innovativt tänkande med många nya lösningar som i sin tur kan leda till en positiv demografisk utveckling för hela övre Norrland. Samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner och innovativa företag har ökat kraftigt både vertikalt och horisontellt, något som stärker förmågan att applicera nya lösningar för hållbar samhällsomvandling.

Jag har tidigare år deltagit under Sveriges Innovationsriksdag och vet betydelsen för olika personer att komma samman för att utbyta idéer."